Aktywizacja działań i rozwój stowarzyszenia

W dniu 22 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Branice odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice, w trakcie którego członkowie Stowarzyszenia podsumowali ubiegłoroczne działania Zarządu Stowarzyszenia i nakreśli plany na rok 2016.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie zostało utworzone w 2005 roku w celu ratowania przed likwidacją szpitala w Branicach, a obecnie, gdy to zagrożenie minęło i od roku 2007 szpital kierowany przez dyrektora Krzysztofa Nazimka sukcesywnie się modernizuje zapewniając chorym coraz lepsze warunki leczenia, wspiera w miarę swoich możliwości działania dyrekcji szpitala i angażuje się w działania mające na celu przypomnienie historii szpitala i osoby jego twórcy śp. bpa Józefa Nathana.

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Zebranie poprowadził wiceprzewodniczący Janusz Gawlik. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe odczytała Zofia Humeniuk. Obejmowało ono omówienie dokonań Stowarzyszenia w roku 2015. Do najważniejszych zadań wykonanych przez stowarzyszenie w minionym roku należało:
–    obchody jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia;
–    pokrycie kosztów wynajmu autokaru na pielgrzymkę dla chorych „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
–    wspieranie działań dyrekcji szpitala i parafii pw. Św. Rodziny mieszczącej się na terenie szpitala;
–    dbałość o chorych leczących się w szpitalu i pozyskiwanie dla nich pomocy.
Nie udało się wydać publikacji poświęconej ozdobnym kratom w Bazylice Św. Rodziny autorstwa profesora Gebharda Utingera i wykonać ścieżki zdrowia dla chorych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Marian Podkówka.
W planach na rok 2016 znalazły się następujące zamierzenia:
–    zintensyfikowanie informacji o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia pośród pracowników szpitala;
–    współudział w finansowaniu biesiady rodzinnej dla chorych;
–    włączenie się w organizację obchodów 100-lecia Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach;
–    realizacja zadań, które nie zostały zrealizowane w roku 2015;
–    rozpropagowanie idei Stowarzyszenia i ewentualne pozyskanie nowych członków. To tylko niektóre z działań, jakie na bieżący rok wyznaczyło sobie Stowarzyszenie.
Zgromadzeni w głosowaniu jawnym zatwierdzili jednogłośnie plan działania na rok 2016.

Hieronim Śliwiński