Wybrano nowego prezesa stowarzyszenia

W dniu 18 kwietnia 2016 r. na walnym, nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia Caritas Chrysti w drodze głosowania wybrało nowego prezesa.

Zebranie odbyło się w Urzędzie Gminy w Branicach, otworzyła je Zofia Humeniuk, na prowadzącego został wybrany Janusz Gawlik wiceprzewodniczący stowarzyszenia, obowiązki sekretarza pełniła Jolanta Brzeszczak.

Jednogłośnie funkcja prezesa została powierzona siostrze Justynie Wojcieszak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Nowo wybrana prezes pełni również funkcję Siostry Generalnej Zgromadzenia z siedzibą we Wrocławiu skąd zarządza wszystkimi domami SMN w Polsce.

Zarząd stowarzyszenia dopilnował, by ostatnia wola nieodżałowanej śp. s. Anny Marzec, która była założycielem Stowarzyszenia i przez 11 lat jego prezesem, została wykonana. Siostra Joachima życzyła sobie, by ktoś z jej zgromadzenia sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – jej wola została spełniona.

Należy tu przypomnieć, że biskup Józef M. Nathan, założyciel szpitala w Branicach, sprowadził Siostry Maryi do Branic, by opiekowały się chorymi. Siostra Anna Marzec, której sercu bliskie były idee jakimi kierował się biskup Nathan, wielokrotnie podkreślała, że siostry zakonne powinny być krzewicielkami szlachetnej idei biskupa - pomocy najbardziej potrzebującym. 

Uważamy, że wybór Siostry Justyny daje gwarancje właściwego, zgodnego ze statutem zarządzania stowarzyszeniem, ponadto nobilituje naszą organizację i otwiera nowe możliwości promowania dzieła biskupa Józefa Nathana.  

Ponadto przyjęliśmy do naszego zarządu dwie nowe osoby: Siostrę Aleksandrę ze Zgromadzenia SMN, która od kilku lat należała do stowarzyszenia i Urszulę Sipel-Wiecha, która wiele dobrego zrobiła na polu zachowania pamięci o Biskupie Nathanie i przybliżeniu jego osoby i dzieła społeczeństwu. Ponadto w nasze  szeregi wstąpił Piotr Pączko.

Stowarzyszenie Caritas Chrysti mimo śmierci siostry Anny Marzec  nadal funkcjonuje, zostało wzmocnione i mamy nadzieje, że będzie efektywnie realizowało swoje posłannictwo.

Janusz Gawlik