Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

 

W dniu 21 lutego 2017 r. w sali kominkowej budynku administracji Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bpa Józefa Nathana odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI.

Na wstępie poruszono dwa tematy, które zdawały się najbardziej aktualne, udział stowarzyszenia w projekcie obywatelskim trzech powiatów celem uzyskania środków na modernizację Izby Pamięci ks. Biskupa Józefa Nathana oraz Msza Święta w pierwszą rocznicę śmierci s. Anny Marzec (SM Joachimy) współzałożycielki
i wieloletniej prezes stowarzyszenia.

Później podjęto normalne procedury Walnego Zgromadzenia tzn. Zofia Humeniuk przedstawiła porządek obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym została Zofia Humeniuk, funkcję sekretarza pełniła Jolanta Brzeszczak. Pani Zofia Humeniuk odczytała sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2016. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał p. Józef Małek. Obydwa sprawozdania po krótkiej dyskusji  zostały przyjęte jednogłośnie. Zgromadzeni udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2016.

W trakcie zebrania nakreślono również plan działania na rok 2017, w którym znalazły się m.in. następujące punkty:
– Modernizacja Izby Pamięci Biskupa J. Nathana ze środków pozyskanych z projektu obywatelskiego;
– Wydanie publikacji poświęconej metaloplastyce prof. Uthingera znajdującej się w bazylice Św. Rodziny;
– Ufundowanie wycieczki dla chorych leczących się w branickim szpitalu oraz wspieranie imprez dla nich organizowanych;
– Promocja stowarzyszenia (aktualizacja  i wydanie broszury o stowarzyszeniu oraz specjalnego znaczka);
– Współpraca z Dyrekcją szpitala.

W trakcie zebrania wspominano zmarłą s. Annę Marzec i zrodził się pomysł aby w Izbie Pamięci Biskupa J. Nathana utworzyć niewielką wystawę poświęconą jej osobie. Przewodniczący zebrania p. Z. Humeniuk przedstawiła również zgromadzonym listę osób, które wyraziły chęć wstąpienia do stowarzyszenia. Zostały one przyjęte gorącymi oklaskami.

Hieronim Śliwiński