Rocznice konsekracji bpa Józefa Nathana i bazyliki w Branicach

Wyjątkowe wydarzenia z dnia 3 i 4 czerwca 2017 roku dla „Miasteczka Miłosierdzia” to niewątpliwie świętowanie 85 rocznicy konsekracji Bazyliki Świętej Rodziny i 74 rocznicy konsekracji biskupiej ks. Józefa Marcina Nathana.

Rocznica konsekracji bpa Józefa Nathana i bazyliki w Branicach

85 rocznica konsekracji Bazyliki Św. Rodziny w Branicach to nie inaczej jak 85 lat działania Łaski Bożej w Sakramentach i w posłudze kapłańskiej wielu duszpasterzy. Stąd bardziej rozumiemy i czujemy modlitwę prefacji, gdy kapłan śpiewa ją kończąc „dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni i zjednoczeni z wszystkimi Świętymi, wysławiamy Ciebie wołając: Święty, Święty, Święty...”

Przed 74 laty w poświęconej Bogu Bazylice św. Rodziny w Branicach Święty, święty, święty uroczyście i w pełni dziękując, uwielbiając Boga modlił się Biskup Józef Marcin Nathan. Przyjęcie święceń biskupich, czyli konsekracja biskupa to dla ks. Józefa Marcina Nathana powołanie w powołaniu, przecież każdy Biskup jest następcą apostołów.

Obie uroczystości czyli 85 rocznica konsekracji Bazyliki św. Rodziny w Branicach i 74 rocznica święceń biskupich bpa Józefa Marcina Nathana, to niewątpliwie czas łaski i święta okazja by w Miasteczku Miłosierdzia pooddychać niebem.

W sobotę 3 czerwca o godz. 17.00 byliśmy świadkami i uczestnikami koncertu chóru Schola Cantorum Opoliensis Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu składającej się ze studentów kierunku kapelmistrzowskiego oraz koncertu chóru z Vrbna pod Pradědem w Czechach. Dla urozmaicenia i wzbogacenia tego wieczoru zagrała również młodzieżowa orkiestra dęta.

Koncert chóru Schola Cantorum Opoliensis

Koncert był wzbogacony i niejako dopełniony tekstem nowej książki autorstwa Maurusa Starka „Bogaty w miłosierdzie” Droga życia Józefa Marcina Nathana. Książka jest napisana w taki sposób w jaki Stark postrzegał postać Biskupa Nathana spotykając się z Nim. Dzięki treści tej nowej publikacji przetłumaczonej przez ks. Jana Piechoczka oraz p. Urszulę Sipel-Wiecha iodczytywanej z przejęciem i pasją przez p. Sipel świątynia branicka znów niejako oddychała nathanową troską.

W niedzielę 4 czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha świętego o godz. 10.30 uroczystą Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem Arcybiskupa Alfonsa Nossola kościół w Branicach uwielbiał Boga za wielkie rzeczy jakie Bóg tutaj dokonał na nieodległej przecież przestrzeni czasu. Główny celebrans to arcybiskup Alfons Nossol, tuż obok prałat ks. Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu, ks. Jan Piechoczek i ks. Alojzy Nowak proboszcz parafii św. Rodziny w Branicach. Była to także okazja do świętowania 60 rocznicy święceń kapłańskich arcybiskupa Alfonsa Nossola jak i księży gości. W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup nawiązał do obchodzenia ważnych świąt i wydarzeń w kościele jak i do charyzmatu życia bpa Józefa Marcina Nathana.

Kwiaty od Stowarzyszeniavdla miłych Gości

Członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia kwiatami i dobrym słowem podziękowali ks. arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, ks. prałatowi Wolfgangowi Grochollowi, ks. Janowi Piechoczkowi oraz Urszuli Sipel-Wiecha i innym gościom.

Oprawę Eucharystii swoim śpiewem uświetnił Chór Lekarzy MEDICANTO pod batutą Elżbiety Willim.  Po Mszy świętej chór MEDICANTO dał krótki pokaz swoich możliwości wokalnych. Niezwykła ekspresja dyrygentki i żywe zaangażowanie chórzystów wywołało wiele emocji, wzruszeń. Owacje, kwiaty i niejedna łza w oku, to tylko niewielkie zewnętrzne wyrazy gratulacji i satysfakcji.

Hieronim Śliwiński