Podsumowanie i plany Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Walne Zebranie Stowarzyszenia Caritas Chrysti

W dniu 22 lutego 2018 roku w Sali Kominkowej mieszczącej się w budynku administracji Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice, w trakcie którego nastąpiło podsumowanie działalności Stowarzyszenia w minionym roku i przyjęcie planu działania na rok bieżący.

Zabranie otworzył i poprowadził wiceprezes stowarzyszenia Janusz Gawlik. Sekretarzem zebrania wybrano p. Jolantę Brzeszczak. Dokumentację dotyczącą funkcjonowania stowarzyszenia jeśli chodzi o finanse i porządek zebrania przygotowała skarbnik p. Zofia Humeniuk.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia realizujemy działania zmierzające do promowania sylwetki założyciela i wieloletniego dyrektora Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Ks. Bpa Józefa Marcina Natana, dbamy również o duchowe dziedzictwo założyciela „Miasteczka Miłosierdzia”. Należy tu przypomnieć, że dbałość o człowieka chorego i najbiedniejszego była podstawowym motorem działania Biskupa Nathana.

Nasza działalność jest związana z funkcjonowaniem Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo Szpitala w Branicach im ks. Józefa M. Nathana, ściśle współpracujemy z Dyrektorem szpitala p. Krzysztofem Nazimkiem, który nie szczędzi sił by dziedzictwo materialne i duchowe założyciela naszego szpitala było wydobywane z mroków historii i udostępniane szerokim kręgom ludzi w kraju i za granicą.

Warto tu wspomnieć, że nasze Stowarzyszenie wzięło czyny udział we współorganizowaniu kilku istotnych rocznic związanych ze śp. Biskupem J. Nathanem: 70. rocznicy Jego śmierci, 74. rocznicy konsekracji biskupiej i 150. rocznicy Jego urodzin.

W roku 2018 planujemy pomóc w wydaniu albumu poświęconego metaloplastyce, która jest unikatową ozdobą bazyliki pw. św. Rodziny w Branicach. Te działa sztuki zostały wykonane przez prof. Gebharda Utingera z Wrocławia.

Ponadto chcemy się włączyć w modernizację Izby Pamięci Ks. Bpa Józefa Nathana, która mieści się w budynku administracji Szpitala, tam też chcemy umieścić pamiątki po nieodżałowanej założycielce naszego Stowarzyszenia śp. s. Annie Marzec ze Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej w Branicach.

Planujemy zorganizować pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w intencji pomyślnej beatyfikacji ks. bpa Józefa Nathana. Deklarujemy wszelką pomoc ks. dziekanowi Alojzemu Nowakowi, który został mianowany przez Ordynariusza Diecezji Opolskiej ks. bpa Andrzeja Czaję postulatorem beatyfikacji biskupa Nathana. Należy tu wspomnieć, że większość naszych działań realizujemy we współpracy z Parafią św. Rodziny w Branicach, a ks. proboszcz Alojzy Nowak zawsze bardzo chętnie uczestniczy w naszych przedsięwzięciach. Tradycyjnie, jak co roku, chcemy włączyć się w organizację Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. To tylko ważniejsze działania spośród wielu innych.

Zebranie zakończyło się przejęciem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, ponadto przyjęto sprawozdanie finansowo-merytoryczne za rok 2017 i przyjęto plan działania na rok 2018 w formie uchwał, które zostały przegłosowane jednogłośnie.

Na zakończenie, w imieniu Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, dziękujemy wszystkim Osobom i Instytucjom, które wspierały nasze działania w formie finansowej i organizacyjnej. Prosimy o dalsze wsparcie naszych działań, co można uczynić przekazując 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Janusz Gawlik