Komputer dla gazety ZYGZAK

W dniu 6 marca 2014 r. redakcja gazety ZYGZAK ukazującej się w branickim szpitalu otrzymała w użytkowanie komputer typu laptop. Ostatnimi czasy wskutek awaryjności prywatnego sprzętu komputerowego jakim dysponowała, były duże problemy ze składem kolejnych wydań ZYGZAK-a. Dyrekcja szpitala i Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice postanowili wspólnie zakupić komputer wraz z oprogramowaniem: do składu (InDesign CS6), obróbki grafiki (CorelDraw X5, Photoshop Elements 12) i edycji tekstów (Microsoft Office 2013). Koszt zakupu komputera to kwota ponad 7000 tyś. zł., z czego ponad 5000 zł. wyłożył szpital, a 2000 zł. Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI.

Komputer dla redakcji gazety ZYGZAK

Przekazanie komputera odbyło się w gabinecie dyrektora szpitala w obecności dyrekcji szpitala: dyrektora Krzysztofa Nazimka, gł. księgowej Krystyny Sobota i z-cy dyrektora Waldemara Mrowiec. Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI reprezentowali członkowie zarządu: Zofia Humeniuk, Janusz Gawlik i Benedykt Pospiszyl. Komputer na ręce redaktora Hieronima Śliwińskiego przekazali: Zofia Humeniuk w imieniu stowarzyszenia i dyrektor szpitala Krzysztof Nazimek. Sprzęt ten należy do szpitala i jest na wyposażeniu Pracowni Terapii Zajęciowej.

Hieronim Śliwiński

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 27 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach dobyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice. Przypomnijmy, że stowarzyszenie zostało utworzone w 2005 roku w celu ratowania przed likwidacją szpitala w Branicach. Prezesem  stowarzyszenia od chwili jego powstania jest  s. Anna Marzec SMI ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Branic. Zebranie poprowadził wiceprzewodniczący Janusz Gawlik. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe odczytała Zofia Humeniuk. Obejmowało ono omówienie dokonań stowarzyszenia na przestrzeni minionego roku oraz wydatki z nimi związane.

Zebranie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Do najważniejszych prac wykonanych przez stowarzyszenie należało w minionym roku:
– powstanie mozaiki upamiętniającej dzieło Biskupa Józefa M. Nathana;
– zorganizowanie obchodów 110 rocznicy śmierci biskupa polowego Johannesa Assmanna;
– współudział w zorganizowaniu konferencji poświęconej ks. Cyprianowi Lelek;
– pomocy chorym poprzez pozyskiwanie darczyńców.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Józef Kawecki.

W planach na rok 2014 znalazły się następujące zamierzenia:
– zmiana pkt. 6 statutu dotycząca możliwości prowadzenia przez stowarzyszenie rehabilitacji osób chorujących nerwowo i psychicznie, co pozwoliłoby na  pozyskanie środków z PFRON na budowę ścieżki rehabilitacyjnej i ogródka do aromaterapii;
– dofinansowanie organizacji Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie;
– dofinansowanie  zakupu komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem dla potrzeb gazety ZYGZAK propagującej twórczość chorych ze szpitali w Opolu i Branicach;
– współudział w sprowadzeniu doczesnych szczątków fundatora branickiego szpitala ks. bpa Józefa M. Nathana z Opavy do Branic;
– dbałość o chorych leczących się w szpitalu i pozyskiwanie dla nich pomocyTo tylko niektóre z działań jakie na bieżący rok wyznaczyło sobie stowarzyszenie.

W trakcie dyskusji wiele ciepłych słów padło pod adresem prezesa stowarzyszenia s. Anny Marzec SMI za wszystko czego dokonała na polu pomocy szpitalowi i chorym.
Członkowie stowarzyszenia przegłosowali wnioskowane przez zarząd zmiany w statucie i w głosowaniu jawnym zatwierdzili plan działania na rok 2014.

Hieronim Śliwiński

Konferencja naukowa: Ksiądz Cyprian Lelek i jego czasy

Staraniem Stowarzyszenia Caritas Chrysti w Branicach, Maticy Opawa, místní odboru Stěbořice 22 listopada 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Branicach odbyła się konferencja naukowa na temat budziciela czeskich idei narodowościowych księdza Cypriana Lelka. Licznie przybyłych gości, w tym około 60 Czechów przywitała Wójt Gminy Branice Maria Krompiec. Słowo wstępne wygłosił prowadzący konferencję Benedykt Pospiszyl, oraz współorganizator ze strony czeskiej Pavel Solnicky. Prowadzący konferencję nakreślił sylwetkę Cypriana Lelka z naciskiem na jego działalność podczas prawie 50 letniego pobytu w Wódce. Starosta miasta Dolni Benesov koło Opawy, przedstawił zebranym Pana Lelka, wywodzącego się z rodziny ks. Lelka.

Polsko-czeska konferencja naukowa - Ks. Cyprian Lelek

Prelegenci polscy i czescy w swoich referatach szeroko przedstawili działalność C. Lelka na polu budzenia świadomości narodowej Czechów w kontekście sytuacji narodowościowej Śląska Pruskiego, w tym ziemi branickiej i opawskiej. Cyprian Lelek urodził się w 1812 roku w Dolnim Benesove. Wyświęcony został na księdza w 1835 roku w Poznaniu. W 1846 roku założył pierwsze w Prusach czasopismo w języku czeskim „Holubcice”. Zakładał morawskie stowarzyszenia śpiewacze, religijne i gospodarcze. Był autorem pierwszego w języku czeskim elementarza, z którego przez wiele lat uczyły się dzieci w szkołach. Wydał broszurę „Opis Slezka”. Był posłem do sejmu pruskiego i parlamentu frankfurckiego. Za podburzanie do wystąpień ulicznych mieszkańców Hluczyna i Benesova, został przeniesiony na parafię do Baborowa i następnie od 1852 roku do Wódki. Stworzył w Wódce centrum odrodzenia narodowego Morawców w Prusach. Posiadał ogromny różnojęzyczny księgozbiór. Współpracował z polskim działaczem narodowym na Śląsku Karolem Miarką. Publikował swoje artykuły w czeskich i polskich czasopismach. Zmarł w Wódce 26 kwietnia 1883 roku i tutaj został pochowany. Grób jego istnieje do dzisiaj. Na konferencji referaty przedstawili:

  • Ksiądz Cyprian Lelek w kontekście stosunków narodowościowych miejscowości ziemi branickiej,
    mgr Maria Riedel – Roszków Raciborski;

  • Cyprián Lelek jako dopisovatel Opavského besedníku, PhDr. Jaromíra Knapikova – Opava;
  • Osobní fond Cyprián Lelek a jeho vypovídací hodnota, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.  Opava;

  • Zwyczaje i język pogranicza, dr Kornelia Lach  Krzanowice;

  • Jureczka, Hlubek, Otava  Lelkovi následovnici, Mgr. Petr Tesař  Opava;
  • Komisariat Kietrzański, dr Benedykt Pospiszyl  Branice.

W trakcie konferencji wywiązała się rzeczowa dyskusja na temat złożoności problematyki pogranicza. Tematy referatów były podczas przerw kanwą do dzielenia się spostrzeżeniami uczestników konferencji, tym bardziej, że przybyli na nią naukowcy z archiwum i Uniwersytetu w Opawie, przedstawiciele administracji samorządowych, historycy z Krnowa, mieszkańcy pogranicza, a ze polskiej strony goście z ziemi raciborskiej, księża dekanatu branickiego, historycy z Kietrza, Raciborza, Głubczyc i Uciechowic, mieszkańcy naszej gminy. Szkoda, że konferencja nie wzbudziła zainteresowania branickich historyków. W konferencji uczestniczyło około 100 osób.

Polsko-czeska konferencja naukowa - Ks. Cyprian Lelek

Jak zwykle niezawodne Panie z Koła Braniczanek przygotowały wspaniałą oprawę kulinarną. Każdy uczestnik konferencji otrzymał książeczkę z wydrukowanymi referatami oraz mapę pogranicza z tłumaczeniami w języku polskim i czeskim. Po zakończeniu konferencji na prośbę gości z Czech po Miasteczku Miłosierdzia oprowadzał ich oraz przedstawiał niezwykłą historię tego miejsca Benedykt Pospiszyl.

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że tak liczny udział zainteresowanych problematyką poruszaną podczas obrad, będzie bodźcem do następnymi działaniami w tym zakresie.

dr Benedykt Pospiszyl

Historia przypomniana

Wszyscy jesteśmy mieszkańcami miast, wiosek, osiedli, a te mają swoją historię. W najszerszym zakresie znają ją na pewno autochtoni, w mniejszym stopniu mieszkańcy napływowi. W Branicach więcej jest tych drugich, którzy przybyli tu już po wojnie i dla których to co przedwojenne, było niemieckie, czyli na tamten czas wrogie i o czym warto było zapomnieć. Tak została w czasach PRL-u powoli wymazywana ze świadomości społecznej np. osoba ks. bpa Józefa M. Nathana twórcy Szpitala w Branicach. Taki też los spotkał postać urodzonego w Branicach i mocno z nimi związanego ks. bpa Johannesa Baptisty Assmanna, którego grób znajduje się w nawie bocznej kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach. Czasy się zmieniły i dziś, gdy od ponad 20 lat mamy ustrój demokratyczny, a od 9. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jest sprzyjający klimat, by przywrócić pamięci społecznej ludzi, którzy w jakiś dobry sposób zapisali się w historii ziemi na której żyjemy. W tym momencie mniej ważna staje się narodowość, wyznanie czy jakiekolwiek inne kryterium wedle którego zwykliśmy „szufladkować” ludzi, a najważniejsze są i będą zawsze czyny, którymi takie osoby zapisały się dla kraju, czy dla lokalnej społeczności.

Wnętrze kościoła pw. WNMP w Branicach Dr Benedykt Pospiszyl autor broszury o Biskupie J. Assmannie

Postać, którą Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI postanowiło przypomnieć mieszkańcom Branic, a która przez dziesięciolecia pozostawała w zapomnieniu, to urodzony w Branicach i tu pochowany ks. bp dr Johannes Baptysta Assmann.
W dniu 16 czerwca br. o godzinie 11.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Biskupa Johannesa Assmanna w 110 rocznicę Jego śmierci. W kościelnych ławkach zasiedli m.in.: Maria Krompiec wójt Gm. Branice, członkowie Rady Gminy, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z siostrą prowincjalną s. Aleksandrą, Franciszek Hosnowski z Raciborza, dr Barbara Piechaczek dyrektor Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Teresa Jajdelska dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Branicach, członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z przewodniczącą s. Anną Marzec, dr Waldemar Mrowiec z-ca dyrektora Szpitala w Branicach. Była to niedzielna suma, na którą przybyło wielu mieszkańców Branic, co pozwoliło przypomnieć postać biskupa Assmanna szerszej grupie wiernych.
Przed rozpoczęciem mszy głos zabrał dr Benedykt Pospiszyl, który opowiedział o broszurze swojego autorstwa, jaką z okazji 110 rocznicy śmierci śp. bpa Johannesa Assmanna wydało Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI, by każdy z obecnych mógł wziąć ją do domu i zapoznać się z życiorysem tej nietuzinkowej postaci.

Ks. Tadeusz Romanek Homilię wysłuchano bardzo uważnie

Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Tadeusz Romanek proboszcz Parafii pw. WNMP, ks. Alojzy Nowak proboszcz Parafii pw. Św. Rodziny i ks. Krzysztof Kubów kapelan Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W homilii ks. Tadeusz Romanek opowiedział o życiu i działalności bpa J. Assmanna. Szczególny nacisk kładąc na jego związki z Branicami, w których się urodził, do których zawsze z przyjemnością wracał i w których zapragnął spocząć po śmierci. Jego związek uczuciowy z Branicami miał również wymiar pomocy jaką świadczył na rzecz lokalnej społeczności, jak chociażby znacząca darowizna na rzecz tworzonego przez ks. Józefa M. Nathana Szpitala w Branicach.

Księża celebrujący Mszę Świętą Przy grobie ks. bpa Johannesa Assmanna

Po zakończeniu mszy delegacje: młodzieży wraz z Teresą Jajdelską dyrektorem Branickiego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego oraz Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI złożyły kwiaty pod nagrobkiem Śp. Biskupa dra Jana Baptysty Assmanna.
Zaproszeni goście zostali podjęci przez organizatorów smacznym obiadem w stołówce szpitalnej. Na życzenie kilkorga gości odsłonięte zostały freski w sali gimnastycznej szpitala, a historii ich powstania opowiadała Anna Dudziak kierownik Pracowni Terapii Zajęciowej Szpitala w Branicach.
W naszej ocenie uroczystości związane ze 110. rocznicą śmierci śp. ks. bpa Johannesa Assmanna były niezwykle pouczającą lekcją historii, o której nie można zapominać, jeśli chce się budować przyszłość. Warto pamiętać o każdym człowieku, który wniósł coś dobrego w historię tej ziemi, na której przyszło nam żyć.

Hieronim Śliwiński