Potrójna uroczystość w branickim Szpitalu

Dzień 6 czerwca należy do tych dat, które podwójnie są wpisane znacząco w historię Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Bpa Józefa M. Nathana w Branicach. To tego dnia w 1932 roku został poświęcony kościół pw. Św. Rodziny będący sercem zbudowanego przez ks. prałata Józefa Nathana „Miasteczka Miłosierdzia” i zwieńczeniem tego dzieła. Tego też dnia 70 lat temu ks. Nathan otrzymał sakrę biskupią.

Msza Święta w bazylice Św. Rodziny w Branicach

Właśnie 6 czerwca 2013 roku w branickim Szpitalu miała miejsce potrójna uroczystość, którą rozpoczęła Msza Święta w bazylice Św. Rodziny w intencji śp. Biskupa Józefa Nathana oraz personelu i chorych szpitala celebrowana przez ordynariusza Diecezji Opolskiej ks. bpa Andrzeja Czaję. Następnie odbyło się odsłonięcie płaskorzeźby ceramicznej poświęconej dziełu Biskupa Nathana, którą ufundowaną przez nasze Stowarzyszenie, a zakończyło ten niecodzienny ciąg wzniosłych chwil odsłonięcie pięknie wyremontowanego pawilonu K Szpitala. Niezwykła wycieczka upamiętniająca twórcę, jego dzieło i prowadząca do współczesności, w której nie zapomina się o historii i dba by to dzieło „ducha i serca” nie zmarniało, by trwało i rozwijało się.

Msza Święta w bazylice Św. Rodziny w Branicach

Zgromadzonych w bazylice, w tym ks. bpa Andrzeja Czaję, powitał ks. Alojzy Nowak. Jego Eminencja Biskup Czaja w swojej homilii, która w znacznej części była poświęcona osobie śp. Biskupa Józefa Nathana mówił o wierze chrześcijańskiej i o duchowości. O życiu wiarą, która pomaga stawiać sobie wielkie cele i duchu, który daje siłę by te piękne cele realizować. Wszystko to w kontekście działalności śp. Ks. bpa Józefa Nathana. Nie zabrakło w homilii odniesień do współczesnych problemów utraty wiary przez ludzi, którzy zostali uwiedzeni przez rzeczy materialne, przez świat mediów, reklam, polityki, który coraz bardziej odciąga człowieka od tych zasad, które do tej pory stanowiły podstawę ludzkiej egzystencji i kieruje go przeciw naturze człowieka. Odbierając ludziom wiarę w imię wolności nie daje się nic w zamian.

Przykład biskupa Nathana, który zgodnie ze swoim życiowym mottem, które brzmiało: „mimo przeciwności działać”, całe swoje życie poświęcił urzeczywistnianiu wizji lepszego świata, budując szpital dla najuboższych, najciężej doświadczonych przez los, dla odtrąconych – ludzi chorych psychicznie. W swojej postawie, podejściu do leczenia ludzi chorych, wprowadzeniu nowatorskich form terapii daleko wyprzedzał swoje czasy.

Kończąc biskup Czaja podziękował dyrekcji szpitala i Zarządowi Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – szczególnie dyrektorowi Krzysztofowi Nazimkowi i przewodniczącej s. Annie Marzec  oraz wszystkim tym osobom, które dbały i dbają by dzieło Biskupa Nathana ciągle trwało i piękniało, a pamięć o nim samym nie zginęła.

Jego Ekscelencja otrzymał  podziękowania i kwiaty od delegacji chorych Branickiego szpitala. W taki sam sposób chorzy podziękowali tym osobom, które w szczególny sposób

Referat ks. dra Arnolda Dreshlera dyrektora CARITAS Diecezji Opolskiej poświęcony był w całości osobie ks. bpa Józefa Nathana ze szczególnym na mocy ducha chrześcijaństwa, którą wyniósł on z domu rodzinnego i z własnych przekonań i doświadczeń.

Przypomniał także, że to nie z pustki, z niczego zrodziło się to dzieło jakim jest Branickie Miasteczko Miłosierdzia i wiele innych dokonań jakie pozostawił po sobie Biskup Nathan, ale z głębokiej wiary, z serca, które nakazywało mu by podjąć ten trud i dźwigać go do końca dni swoich na chwałę Bożą i na pożytek ludzi, „Miłość Chrystusa przynagla nas”, to zawołanie, które przyjął jako biskup było kwintesencją Jego życia i kapłaństwa. Ta Miłość kazała mu czynić rzeczy wielkie i piękne.

Odsłonięcie płaskorzeźby ceramicznej upamiętniającej dzieło ks. bpa Józefa Nathana

Kolejnym punktem programu było odsłonięcie płaskorzeźby ceramicznej, która w alegorycznej formie przedstawia dzieło życia Biskupa Józefa Nathana. Została ona umieszczona na murze obok bramy głównej szpitala, naprzeciw wmurowanych w 2010 roku tablic upamiętniających najważniejsze wydarzenia w życiu Biskupa Nathana. Całość stanowi część tworzonego od kilku lat przez Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI i Szpital w Branicach tzw. SZLAKU NATHANA biegnącego przez miejsca związane z życiem działalnością Biskupa. O tym m.in. w swoim wystąpieniu mówił wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Janusz Gawlik, który zapoznał zgromadzonych ze stanem obecnym tworzenia szlaku, jak i o działaniach, które są planowane w tym względzie. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: Krzysztof Nazimek, bp Andrzej Czaja, wicemarszałek Tomasz Kostuś, s. Anna Marzec, Zofia Humeniuk, ks. Alojzy Nowak, ks. prałat Wolfgang Grocholl. Kompozycję poświęcił bp Andrzej Czaja.

Artysta-rzeźbiarz dr Wit Pichurski i jego dzieło

O kompozycji i swojej wizji artystycznej wizualizującej dzieło Biskupa Józefa Nathana w kilku zdaniach opowiedział jej twórca znany opolski artysta-rzeźbiarz dr Wit Pichurski. W tym miejscy trzeba oddać hołd twórcy i jego ekipie, którzy kończyli montaż płaskorzeźby całą noc i ranek poprzedzający jej odsłonięcie.

Na zaproszenie dyrektora Krzysztofa Nazimka goście udali się do sali konferencyjnej szpitala. Tę niezwykłą uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. ks. bp ordynariusz Andrzej Czaja, Tomasz Kostuś wicemarszałek woj. Opolskiego, ks. dr Jan Larysz delegat ks. bpa Františka Lobkowicza, ks. prałat Wolfgang Grocholl, Lukas Curylo dyrektor Caritas Diecezji Ostrawsko-Opawskiej, Jan Hanus dyrektor opawskiego Caritas, ks. dr Arnold Dreschler dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, MUDr. Libor Chvila i MUDr. Peter Taraba ze Szpitala w Opavie, s. Aleksandra prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Branic, Stanisław Łągiewka dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UM, Zbigniew Figas prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej, Elżbieta Molak wojewódzki konserwator zabytków, Teresa Karol były wicemarszałek województwa, Danuta Szwiec prezes LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, Maria Krompiec wójt Gm. Branice, burmistrzowie: Elżbieta Kielska z Baborowa, Józef Krówka z Głubczyc, Józef Matela z Kietrza, Barbara Piechaczek dyrektor Muzeum w Głubczycach, dr s. Elżbieta Cińcio z Raciborza, Zbigniew Ziółko przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, Adam Jakubowski dyrektor Szpitala w Głubczycach, Aleksandra Kozak dyrektor Zespołu Matki i Dziecka w Opolu, Wacław Jopek prezes Zarządu Firmy JOPEK, Wiesław Kras dyrektor Firmy „JOPEK”, oraz przedstawicieli władz samorządowych, zrzeszeń, mieszkańców Branic, jak również przedstawicieli chorych i personelu szpitali w Branicach i Opolu.

W sali konferencyjnej szpitala

Dyrektor K. Nazimek powitał przybyłych i opowiedział o najważniejszym wydarzeniu tego dnia, czyli o oddaniu do użytku pawilonu K Szpitala po trwającym blisko 2 lata remoncie. Z przedstawionych danych wynikało, że koszt remontu wyniósł 7,5 mln złotych z czego 5 mln udało się uzyskać z programu, który prowadzony był jako zadanie „Zagospodarowanie pawilonu K w Szpitalu w Branicach”, które realizowane było w ramach działania „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych” i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”, 2,5 mln szpital zmuszony był sam wyłożyć¬. Jak stwierdził dyrektor Nazimek: – Niełatwo znaleźć taką kwotę, ale była to konieczność, bo tylko tak można było zrealizować tę inwestycję.” Wiele serdecznych słów podziękowania dyrektor Nazimek skierował pod adresem p. Krzysztofa Kozłowskiego kierownika budowy, który nie szczędził sił ani czasu, by sprostać temu niełatwemu wyzwaniu, Krystynie Sobota gł. księgowej, Jarosławowi Gospodarczykowi kierownikowi Działu Techniczno-Administracyjnego Szpitala, Stowarzyszeniu CARITAS CHRYSTI i tym wszystkim, którzy włożyli wiele serca i sił, by ten obiekt został na czas oddany do użytku i mógł przyjąć chorych, zapewniając im jak najlepsze warunki.

Po wystąpieniu dyrektora Nazimka głos zabrał Tomasz Kostuś wicemarszałek Województwa Opolskiego, który odczytał list gratulacyjny marszałka Józefa Sebesty skierowany do dyrektora K. Nazimka. Od siebie pogratulował załodze szpitala i dyrekcji osiągnięć i niezwykłej dbałości o chorych i spuściznę, jaka pozostawił po sobie ks. bp Józef Nathan.

Głos zabrali również ks. dr Jan Larysz, który mówił o znaczeniu osoby Biskupa Nathana jako tego, który łączył ludzi żyjących na pograniczu i ks. prałat Wolfgang Grocholl, który opowiedział kilka ciekawych faktów związanych z Jego publikacją o Biskupie Nathanie.

Otwarcie Pawilonu K Szpitala

Kolejnym i najważniejszym punktem programu tego niezwykłego dnia było otwarcie pawilonu K Szpitala, które dla wielu z obecnych było podsumowaniem blisko 2. lat starań, zabiegów, kłopotów i rzetelnej pracy. Sam pawilon i jego otoczenie robiło na wszystkich obecnych duże wrażenie. Zanim przecięto wstęgę głos zabrała delegacja chorych, którzy kwiatami i pięknymi słowami podziękowali dyrekcji szpitala, a szczególnie dyrektorowi Krzysztofowi Nazimkowi, za niezwykła dbałość o nich – ludzi chorych, czego najlepszym zobrazowaniem jest właśnie ten pięknie odnowiony obiekt o wysokim standardzie. Chorzy dziękowali również personelowi za dbałość o nich.

Piękne, szczere słowa wypowiedziane z serca, serdeczny uśmiech, wzruszenie, więcej czasem mówi niż długa oracja i tak właśnie było. Nadszedł najważniejszy moment, tzn. przecięcie wstęgi, do której to czynności zostali zaproszeni przez dyrektora Nazimka: ks. bp A. Czaja, wicemarszałek T. Kostuś, Maria Krompiec wójt, ks. dr Jan Larysz, ks. prałat W. Grocholl.

Odnowiony pawilon oglądano z dużym zainteresowaniem

Po krótkiej modlitwie i poświęceniu obiektu przez ks. bpa Andrzeja Czaję zgromadzeni tłumnie ruszyli, by zobaczyć pawilon od środka, a było co oglądać. Wchodzących do budynku witała wystawa zdjęć ukazujących stan pawilonu przed remontem, co dawało możliwość porównania. Jak było i jak jest obecnie. W opinii wielu osób można w tym względzie użyć starego powiedzonka: „niebo i ziemia”. Zwiedzanie rozpoczęto od sutereny, by późnej wchodzić na wyższe kondygnacje, lub wjeżdżano windą. Każda z kondygnacji w innej kolorystyce. Przestronne, jasne, wyposażone w nowe sprzęty sale dla chorych. Ładne i funkcjonalne dyżurki personelu i gabinety lekarskie. W salach chorych telewizory. Stołówki wyposażone w ładne meble, których nie powstydziłby się lepszy lokal gastronomiczny. Toalety i łazienki dla chorych w najwyższym standardzie, przystosowane również dla osób z dysfunkcjami układu ruchowego. Zadbano o każdy szczegół, by było ładnie, wygodnie i  funkcjonalnie – to było widać na każdym kroku. Tym sposobem obiekt, który stał blisko 10 lat opuszczony i powoli, ale nieubłaganie degradował się, w przeciągu kilkunastu miesięcy stał się najnowocześniejszym i najładniejszym pawilonem szpitala. Wszystko to dzięki mądrości, zapobiegliwości, konsekwencji, woli i chęci dyrekcji i służb szpitala, by ta scheda, którą pozostawił potomnym Biskup Józef Nathan nie zmarnowała się, by nadal służyła ludziom chorym, bo do tego została przeznaczona.

Biskup Andrzej Czaja przyjmuje życzenia z okazji 25 lecia święceń kapłańskich

Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem, w trakcie którego przedstawiciele naszego Stowarzyszenia i Pracowni Terapii Zajęciowej Szpitala złożyli życzenia Jego Eminencji ks. biskupowi Andrzejowi Czai z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich.

Galeria zdjęć

Hieronim Śliwiński

Walne Zgromadzenie – nowe zadania

W dniu 4 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach dobyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI Szpital Branice. Przypomnijmy, że zostało ono utworzone w 2005 roku w celu ratowania przed likwidacją szpitala w Branicach. Przewodniczącym stowarzyszenia jest s. Anna Marzec ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Branic. Obecnie, gdy szpitalowi już nic nie zagraża, działalność stowarzyszenia skupia się głównie na pomocy szpitalowi, a szczególnie na dbałości o zachowanie jego tożsamości historycznej i przypominaniu społeczeństwu osoby jego założyciela Ks. Bpa Józefa M. Nathana (utworzenie izby pamięci i budowa szlaku Biskupa Nathana). W miarę posiadanych środków przyczynia się również do renowacji niektórych obiektów szpitalnych (altany terapeutyczne) i pozyskiwania od sponsorów pomocy dla chorych.

Walne Zgromadzenie - nowe zadania

Zebranie w UG poprowadził wiceprzewodniczący Janusz Gawlik zapoznając zgromadzonych z porządkiem obrad. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe odczytała Zofia Humeniuk. Jednym z ważniejszych punktów tego sprawozdania, była ubiegłoroczna konferencja „W sercu szlaku Biskupa Nathana”, którą zorganizowało stowarzyszenie wespół z LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi i szpitalem w Branicach. Realizacja konferencji została pozytywnie oceniona przez członków stowarzyszenia.

W planach na rok 2013 znalazły się następujące zamierzenia:

– W miarę posiadanych środków udzielanie pomocy szpitalowi w Branicach i chorym przebywającym tam na leczeniu;
– Obchody Roku ŚP. Ks. Cypriana Lelka znawcy języka śląsko-morawskiego (wespół z przyjaciółmi z Czech);
– Dokończenie kompozycji ceramicznej obok bramy głównej szpitala, która wskutek choroby artysty nie została do tej pory zrealizowana;
– Obchody 110 rocznicy śmierci pochodzącego z Branic biskupa Johannesa Maria Assmanna;
– Kontynuacja tworzenia Szlaku Biskupa Nathana – Tablice pamiątkowe w miejscach związanych z bytnością Biskupa Nathana.

Członkowie udzielili absolutorium Zarządowi i zatwierdzi w głosowaniu jawnym plan pracy na rok 2013.

Hieronim Śliwiński

Biesiada rodzinna w branickim szpitalu

Stało się dobrą tradycją, że na początku września od kilku lat organizowana jest dla chorych leczących się w szpitalu w Branicach i pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego szczególna impreza – Biesiada Rodzinna. Organizowana jest ona, by uczcić XI Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, który odbywał się pod hasłem NIE ZESTARZEĆ SIĘ SAMEMU. Na ten dzień, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozsyłane były zaproszenia do rodzin pensjonariuszy ZOL, by ci przyjechali do swoich krewnych przebywających w zakładzie i swoją obecnością uświetnili to święto. Po raz trzeci zaproszeni zostali również chorzy z zaprzyjaźnionego opolskiego szpitala – Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi.
W dniu 4 września br. to chorzy ze szpitala w Branicach zostali zaproszeni do udziału w pikniku, który odbył się w opolskim szpitalu.

Biesiada rodzinna w branickim szpitalu
Biesiada branicka odbywa się po raz czwarty, a od 3 lat uczestniczą w niej również chorzy z opolskiego szpitala. Na tegoroczną biesiadę również przybyła „silna grupa” naszych opolskich przyjaciół, których serdecznie powitano, jak starych znajomych. Grupkami, bez pośpiechu, pod opieką personelu docierali również chorzy z oddziałów branickiego szpitala, którzy z powodu dysfunkcji ruchowej tylko z rzadka opuszczają oddział. Przy takiej jednak okazji zaryzykowali, by wspólnie z innymi cieszyć się tym pięknym dniem, bo pogoda, pomimo, że to już był schyłek lata, była przepiękna – było słonecznie, ciepło, można by powiedzieć wymarzona pogoda na piknik. I taki też kształt całej imprezie starali się nadać organizatorzy.

Biesiada - wspaniałe przeżycie dla chorych
Przechodzących na miejsce biesiady witała prezentacja zdjęć obrazujących zaangażowanie Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w opiekę nad chorymi na przestrzeni minionych 100 lat funkcjonowania branickiego Miasteczka Miłosierdzia.
Otwierając biesiadę dyrektor Krzysztof Nazimek w kilku zdaniach opowiedział o idei i obchodach Dnia Solidarności w opolskim i branickim szpitalu oraz powitał miłych gości, którzy raczyli zaszczycić swoją obecnością tę niezwykłą imprezę: m.in. rodziny chorych, Stanisława Łągiewkę dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Branic, przedstawicieli Koła Gospodyń BRANICZANKI, dra Benedykta Pospiszyla dyrektora Studium Medycznego w Branicach,  Annę Fischerovą z Czech, Wojciecha Chuchlę przewodniczącego Stowarzyszenia Klub Abstynenta AMICUS, dr Barbarę Piechaczek dyrektora Muzeum Ziemi Głubczyckiej, chorych z opolskiego i branickiego szpitala oraz ich opiekunów. W ciepłych słowach podziękował również wszystkim osobom, które włożyły niemało trudu w przygotowanie biesiady oraz życzył zgromadzonym dobrej zabawy.

Chorzy bawili się wspaniale
Grała muzyka, a znane wszystkim i lubiane utwory zachęcały do tańca. Smakowite zapachy dochodzące z grilla, który stał opodal, pobudzały apetyt. Pośród ekipy obsługującej go można było zauważyć ks. Kapelana Alojzego Nowaka, który wykazał się w jego obsłudze prawdziwym mistrzostwem. Grillowane kiełbaski znalazły bardzo wielu amatorów, co dobitnie świadczy o talentach kulinarnych obsługi. W stojącej opodal altanie terapeutycznej pracownice kuchni szpitalnej serwowały bogracz, napoje gorące i zimne, a kto miał chęć mógł do woli raczyć się chlebem ze smalcem i ogórkami. Zarówno do grilla jak i do bogracza szybko ustawiły się kolejki chętnych złasować coś smacznego, a niektórzy umilali sobie oczekiwanie tańcem.
O chorych na wózkach inwalidzkich z wszystkich oddziałów dbali ich opiekunowie dostarczając im przysmaki. W wielu miejscach widać było rodziny, które zjechał do swoich bliskich. Chorzy mieli okazję by z nimi pobyć jak w domu: w ogrodzie, przy pełnym stole, w słoneczny, letni dzień… To było dla nich wielkie przeżycie i tylko szkoda, że nie wszystkie rodziny dojechały. Dla tych, do których nikt nie przyjechał, była dobra atmosfera, zabawa, przysmaki i to co najważniejsze
– uśmiech i serce, jakie okazywali im opiekunowie.

występy, konkursy i zawody sportowe
Również Goście z Opola zasiedli w cieniu drzew i zdawali się świetnie bawić, uczestnicząc w tej radosnej imprezie. Kto chciał mógł pojeździć na koniach, które przyjechały z Opola i stały się dla wielu dużą atrakcją i niejednokrotnie wyzwaniem. Przejażdżka na dobrze ułożonych i spokojnych koniach była wielką przyjemnością, z której skorzystało również kilkoro dzieci pod opieką swoich rodziców. Cały czas trwały też tańce z tradycyjnym już utworem Jedzie pociąg z daleka z repertuary Ryszarda Rynkowskiego, który jest jakby kołem zamachowym napędzającym każdorazowo zabawę.
Gorące oklaski wywołał występ „Zespół GAWĘDA po latach” przygotowany przez instruktorów terapii zajęciowej. To było bardzo zabawne i tak też zostało przyjęte przez publiczność, która uśmiechem i gorącymi oklaskami nagrodziła artystki.
Chętni mogli wziąć udział w rozgrywkach sportowych, które odbywały się na boisku opodal. Skwar, który panował i inne atrakcje spowodowały, że nie było zbyt wielu chętnych do udziału w zawodach. Rozegrano tylko trzy konkurencje: rzut piłką lekarską, toczenie kuli i przeciąganie liny, w której to konkurencji Braniczanie przeciągnęli opolskich Przyjaciół na swoją stronę. Wszyscy zostali poczęstowani cukierkami i powrócili z uśmiechem do swoich towarzyszy, którzy w tym czasie albo tańczyli, albo oddawali się słodkiemu dolce far niente.
Impreza trwa blisko 2,5 godziny. Na zakończenie dr Waldemar Mrowiec z-ca dyrektora podziękował organizatorom i uczestnikom udanej imprezy.
W naszym odczuciu impreza była świetna; kolorowa, roześmiana, roztańczona, a czego trzeba więcej. Był czas na zabawę, na odpoczynek na świeżym powietrzu, na radość bycia razem ze swoimi bliskimi. Kto chciał ten się bawił, a kto nie chciał, to już jego strata.

Hieronim Śliwiński

Konferencja historyczna - W sercu szlaku ks. bpa J. Nathana

W dniu 11 czerwca br. Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice zorganizowało wespół z Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach konferencję historyczną „W centrum szlaku Księdza Biskupa Józefa M. Nathana” w której wzięło udział blisko 150 gości. Konferencja została zorganizowana w ramach małych projektów Programu Rozwoju Ośrodków Wiejskich na lata 2007-2013: działanie 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Konferencja historyczna - W sercu szlaku bpa J. Nathana 

A oto relacja z tego ważnego w wielu wymiarach wydarzenia. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, gdy padł pomysł zorganizowania takiej konferencji, by uświetnić 80 rocznicę konsekracji bazyliki, 69. Rocznicę konsekracji Biskupa J. Nathana założyciela branickiego Miasteczka Miłosierdzia, ale przede wszystkim rozpropagowanie idei Szlaku Biskupa Nathana, który już od jakiegoś czasu jest konsekwentnie realizowany. Kilkumiesięczne zabiegi dały efekt i o określonej godzinie sala konferencyjna branickiego szpitala z trudem pomieściła przybyłych gości. Konferencję m.in. swoją obecnością zaszczycili: wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek, wójt gm. Branice Maria Krompiec, burmistrzowie: Jan Krówka, Elżbieta Kielska, Jacek Karpina, ks. bp prof. Jan Kopiec, ks. dziekan Karol Hoinka, ks. Piotr Sługocki, ks. Karol Dźwigoński, ks. Alojzy Nowak, siostry Maryi Niepokalanej na czele z siostrą prowincjalną s. Aleksandrą i przełożoną domu s. Justyną, dyrektor NFZ Tomasz Ucher, dyrektorzy szpitali: Krzysztof Nazimek, Krystyna Sobota, Adam Jakubowski z kadrą medyczną i techniczną, liczne grono gości z Czech: ks. Mieczysław Augustynowicz, ks. dr Jan Larisch, A. Fischerova, H. Fischerova, R. Falmar, Chwila Libor, Graca Arnost, Peter Taroba, Servcikowa Monika, dyrektorzy szkół: T. Grabowska, A. Nowak, K. Kędzierska, T. Eckert, J. Łata, kadra nauczycielska szkół miejscowych, radni gminy i powiatu, prezes LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Danuta Szwiec wraz z kadrą: kierownik A. Dziaczyszyn, M. Rak, uczniowie gimnazjum, społeczność gm. Branice oraz członkowie Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI. Na dobry początek każdy z zaproszonych gości otrzymał prezent w postaci materiałów konferencyjnych i książki Joseph Martin Nathan – życie i cierpienie dla bezgranicznego miłosierdzia w morawsko-śląskiej ziemi autorstwa ks. Prałata Wolfganga Grocholla ze Stuttgartu pięknie przetłumaczoną przez ks. Jana Piechoczka i Urszulę Sipel-Wiecha a wydaną przez Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu. To wydawnictwo zostało specjalnie przygotowane m.in. na tę okazję.

Konferencję rozpoczął dyrektor szpitala Krzysztof Nazimek, który jako gospodarz powitał przybyłych gości i w kilku zdaniach przedstawił cel, jaki przyświecał zorganizowaniu konferencji: 80. Rocznica konsekracji bazyliki Św. Rodziny i 69. rocznica otrzymania sakry biskupiej przez fundatora branickiego szpitala i jego patrona Śp. Ks. Bpa Józefa M. Nathana. Dyrektor K. Nazimek w serdecznych słowach podziękował również tłumaczom ww. publikacji o Biskupie Nathanie. Dalej konferencję w imieniu Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI poprowadził Janusz Gawlik.

Ks. bp prof. Jan Kopiec Dr Benedykt Pospiszyl

Pierwszy referat Biskup J. M. Nathan jako kapłan i humanista wygłosił Ordynariusz Katowicki ks. bp prof. Jan Kopiec. Niezwykle ciekawe studium ukazujące drogę ks. bpa Józefa Nathana, którą świadomie obrał i kierował się przez całe życie. Zadanie, które realizował konsekwentnie pomimo piętrzących się przeciwności – budowa branickiego Miasteczka Miłosierdzia. „Temu dziełu poświęcił swe kapłańskie i duszpasterskie życie, wykazując się w jego realizacji niewiarygodną energią i konsekwencją, nierzadko też determinacją i odwagą.” A wszystko to, bez wielkich deklaracji, kierując się miłością do Boga i ludzi, a szczególnie człowieka chorego, odrzuconego, będącego w potrzebie. Skupiona cisza w jakiej zgromadzeni w sali konferencyjnej słuchali słów Biskupa Jana Kopca świadczyła, że trafiały one do serc, a elokwencja mówcy pomagały znakomicie wczuć się w temat. Gorącymi oklaskami nagrodzili też mówcę. Ks. Biskup prof. Jan Kopiec po zakończeniu referatu pożegnał się, gdyż wzywały go inne obowiązki.

Kolejny referat Biskup Józef Nathan jako założyciel Miasteczka Miłosierdzia w Branicach wygłosił dr Benedykt Pospiszyl autor niedawno wydanej publikacji BP JOSEPH MARTIN NATHAN Fundacja NMP w Branicach w latach 1904-1949. Zawarcie w półgodzinnym wystąpieniu ponad 40. letniego okresu budowy branickiego Miasteczka Miłosierdzia nie było sprawą prostą. Ilość faktów ogromna, a czasu na ich przedstawienie niewiele. Doktor B. Pospiszyl jak zawsze wzbogacił swój referat o szereg anegdot, co sprawiło, że słuchało się tej potężnej porcji informacji bez znużenia i z zainteresowaniem.

Dr Katarzyna Maler Dr Waldemar Mrowiec

Doktor Katarzyna Maler z Muzeum Ziemi Głubczyckiej zaprezentowała zgromadzonym temat Szlak Biskupa Nathana upamiętniający jego życie i dzieło. Ilustrowany pokazem slajdów referat obrazował postęp prac przy tworzeniu Szlaku począwszy od roku 2009, gdy postanowiono go utworzyć, aż po dzień dzisiejszy. W jego utworzenie zaangażowali się m.in.: Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI, Dyrekcja szpitala w Branicach, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach i Parafia Św. Rodziny. Szlak ma objąć wszystkie miejscowości w powiecie głubczyckim i Republice Czeskiej, gdzie biskup Natahan przebywał w różnych okresach swojego życia i pozostawił trwałe ślady. Centrum szlaku będzie stanowiło branickie Miasteczko Miłosierdzia. Po referacie dr K. Maler nastąpiła krótka przerwa. Gospodarze zaprosili obecnych na ciastka i kawę. Zanim to jednak nastąpiło z uczestnikami konferencji pożegnał się wicemarszałek R. Kolek życząc, by to piękne humanistyczne dzieło jakim jest szpital w Branicach mogło nadal rozwijać się i służyć chorym jak tego chciał jego fundator Biskup J. Nathan. Podziękował także dyrekcji, personelowi szpitala i wszystkim tym, którzy go wspierają i nie szczędzą trudu, by jak najlepiej funkcjonował. Miła niespodzianka spotkała przewodniczącą Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI s. Annę Marzec, której pięknym słowem i kwiatami zarządu Stowarzyszenia podziękowali za zaangażowanie w pracach na rzecz branickiego szpitala i ludzi chorych.

Po przerwie głos zabrał ks. dr Jan Larisch z czeskiej Opavy, a jego wstąpienie, które dotyczyło stosunku biskupa Nathana do kwestii narodowościowej na pograniczu tłumaczył ks. Czesław Augustynowicz.

Z kolei dr Waldemar Mrowiec z-ca dyrektora ds. lecznictwa w branickim szpitalu wygłosił referat pt. Zakład leczenia i opieki w Branicach jako przykład dobrze funkcjonującego ośrodka medycznego. Dał w nim obraz zmieniających się na przestrzeni wieku metod leczenia chorych psychicznie, personelu opiekuńczego, zmieniającego się podejścia do chorego, odbudowy szpitala ze zniszczeń, trudnych lat powojennych, wspaniałego rozwoju w latach 50., 60. i 70. oraz stopniowego pogarszania się sytuacji branickiego szpitala w latach 1980-2006 i jego odradzaniem się w ostatnich 5. latach. Szpital zawsze, na miarę swoich możliwości, dawał chorym to co miał najlepsze: fachową kadrę opiekuńczą i jak najlepsze warunki bytowe. Referat dra W. Mrowcy ilustrowany był prezentacją.

Z kolei s. dr Elżbieta Cińcio wystąpiła z referatem na temat Działalność w służbie chorym sióstr Maryi Niepokalanej. Ciekawie opowiedziana historia udziału Sióstr Maryi w tworzeniu branickiego Miasteczka Miłosierdzia od momentu ich przybycia do Branic w 1898 roku, aż po współczesność ze specjalnym uwzględnieniem ich zaangażowania w opiekę nad chorymi. Referat wzbogaciła prezentacja unikalnych zdjęć z archiwum Zgromadzenia.

Ks. Czesław Augustowicz i ks. dr Jan Larisch Dr s. Elżbieta Cińcio

Na zakończenie pierwszej części konferencji o swojej pracy w branickim szpitalu w okresie II wojny światowej i swoich kontaktach z biskupem Nathanem opowiadała Anna Fischerova. Pani Fischerova przybyła na tę konferencję ze swoją siostrą, która w tym samym czasie pracowała w szpitalu i również znała bpa Nathana.

Później organizatorzy zaprosili gości na obiad do sali gimnastycznej, co prócz przyjemności raczenia się przysmakami przygotowanymi na tę okazję przez kuchnię szpitalną, dało również okazję do swobodnej rozmowy i podzielenia się wrażeniami. Odsłonięte na tę okazję freski budziły żywe zainteresowanie.

Po posiłku wszyscy udali się do kaplicy, by wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu młodego wirtuoza Eduarda Mullera z Ostravy (Czechy). Wiązanka utworów najwybitniejszych kompozytorów m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehude‘a, Felixa Mendelssohna-Bartholdego czy Maurica Durufle dała słuchaczom możliwość podziwiania znakomitego kunsztu zaledwie 26 letniego artysty. Była to również znakomita okazja do przetestowania nowego instrumentu – organów cyfrowych, które zostały ofiarowane szpitalowi w zamian za stare, których wysoki koszt remontu przekraczałby możliwości szpitala. Po koncercie ks. Alojzy Nowak opowiedział o historii kaplicy i freskach, które zdobią jej ściany.

Dr Katarzyna Piechaczek Ewelina Kosler

Później odbyła się dalsza część konferencji w bazylice Św. Rodziny, gdzie wysłuchano ostatnich dwóch referatów. Dr Barbara Piechaczek dyrektor Muzeum Powiatowego w Głubczycach przybliżyła temat Bazylika Św. Rodziny, kaplica Sióstr Maryi Niepokalanej i malowidła w byłym refektarzu jako wybitne przykłady sztuki Art Deco w środkowo-wschodniej Europie. Referat dotyczył miejsca w którym znajdowali się słuchacze więc elementy opisywane przez prelegenta mogli zobaczyć naocznie i podziwiać ich piękno. Osoby przychodzące na nabożeństwa najczęściej nie zwracają uwagi na piękno wystroju bazyliki, na pietyzm z jakim zostało ono skomponowane i podporządkowane jednemu; by ludzie chorzy czuli się w tym miejscu dobrze. Trzeba dopiero jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia, albo by ktoś znający się na rzeczy to piękno uświadomił.

Z ostatnim referatem Tereny zieleni w Miasteczku Miłosierdzia Biskupa Nathana w Branicach wystąpiła mgr Ewelina Kosler. Park szpitalny jako unikalny kompleks zieleni, zaprojektowany niegdyś tak, by doskonale harmonizował z pawilonami szpitala. Kiedyś rosło w nim bogactwo oryginalnych gatunków drzew i krzewów, z których w skutek zniszczeń wojennych a w późniejszym okresie braku fachowej opieki wiele wyginęło. Pewne rzeczy są jednak do uratowania, ale wymaga to środków i opracowania programu.

Konferencję zakończył dyrektor Krzysztof Nazimek, który podziękował organizatorom, prelegentom i gościom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji konferencji.

W naszej ocenie było to ważne wydarzenie w życiu społeczności szpitalnej i Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, oraz dla tych osób, dla których postać ŚP. Biskupa Józefa M. Nathana i jego dzieło branickie Miasteczko Miłosierdzia są ważne, gdyż mieli rzadką okazję usłyszeć znakomicie przygotowane, kompleksowe opracowania historyczne na ich temat wzbogacone o mało znane, a ciekawe fakty.

Hieronim Śliwiński

Serwis fotograficzny z konferencji - zobacz GALERIĘ!