Walne Zgromadzenie – podsumowania i plany

W dniu 30 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył Janusz Gawlik. Z powodu choroby nieobecna była przewodnicząca Stowarzyszenia s. Anna Marzec.
Głównymi zagadnieniami jakie znalazły się w programie zebrania to: wysłuchanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za miniony rok 2011, sprawozdania finansowego oraz udzielenie przez zgromadzonych absolutorium dla Zarządu za miniony rok. Obydwa te dokumenty przedstawiła zgromadzonym Zofia Humeniuk sekretarz. Członkowie Stowarzyszenia przegłosowali obydwa sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Caritas Chrysti

W trakcie zebrania Zofia Humeniuk przedstawiła plan pracy Stowarzyszenia na rok 2012. Najważniejsze punkty to:
– Udział stowarzyszenia w zorganizowaniu uroczystych obchodów 80. rocznicy konsekracji bazyliki Św. Rodziny
w Branicach. W tym partycypowanie w kosztach budowy mozaiki artystycznej na terenie szpitala i zorganizowania konferencji naukowej „W sercu szlaku Biskupa Nathana”  z udziałem prelegentów z rejonu głubczyckiego i z Opola;
– Kontynuacja rozwoju Szlaku Nathana;
– Wsparcie imprez organizowanych dla chorych z różnych okazji;
– Zorganizowanie konferencji mającej na celu uratowanie od zapomnienia języka morawskiego, którym posługiwał się bp Nathan.
Przedstawiony plan pracy po dyskusji został poddany pod głosowanie i wolą wszystkich członków zatwierdzony do realizacji. Ostatnim punktem zebrania był przyznanie kilku członkom stowarzyszenia statusu „członka honorowego” oraz przyjęcie w poczet członków s. Justyny ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. Zebranie zakończyły wolne wnioski.