Początek drogi na ołtarze

W dniu 30 stycznia 2017 roku przypadła 70. rocznica śmierci Biskupa Józefa Marcina Nathana. Z tej okazji w niedzielę 5 lutego w bazylice Św. Rodziny w Branicach odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował ks. bp Andrzej Czaja – Ordynariusz Diecezji Opolskiej w asyście ks. dra Arnolda Dreschlera – Dyrektora CARITAS Diecezji Opolskiej, ks. Jana Larischa – Dyrektora CARITAS Diecezji Ołomunieckiej, ks. Waldemar Klinger – Dyrektora Wydawnictwa Św. Krzyża w Opolu, ks. Alojzego Nowaka – Dziekana Dekanatu Branickiego.

W bazylice zgromadziło się wielu wiernych m.in. siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach i przybyłe z Czech siostry z Zakonu Jezusa Miłosiernego w Opawie, które przyjęły pod swój dach Biskupa Nathana wypędzonego w grudniu 1946 roku z Polski do Czech i opiekowały się nim aż do jego śmierci. Na mszę przybyli również Dyrekcja Szpitala na czele z Dyrektorem Krzysztofem Nazimkiem, delegacja Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala, Pracownicy, Pacjenci oraz Parafianie.

Przekazanie teczek z podpisami na ręce bpa Andrzeja Czai Delegacja Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI dziękuje biskupowi Andrzejowi Czai
Modlitwa przy sarkofagu Biskupa Józefa Nathana Pamiątkowe zdjęcie artystów po pięknym koncercie

Odświętny wystrój bazyliki mówił, że będzie to ważne wydarzenie. Przed ołtarzem przystrojonym kwiatami stał portret Biskupa Józefa Nathana, obok na stoliku leżały grube tomy dokumentów i chyba każdy zadawał sobie pytanie: co one zawierają? Odpowiedź nastąpiła pod koniec uroczystości.

Msza rozpoczęła się od obszernego referatu wygłoszonego przez ks. Arnolda Dreschlera, którego tematem była osoba śp. Biskupa Nathana i Jego niezwykłego dzieła. Szczególnie jego poświęcenia dla drugiego człowieka, cierpiącego, chorego, odrzuconego… To była Jego droga życia, którą sobie obrał i której był wierny po kres swych dni. Caritas Chrysti urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas) i jego też przynaglała do tworzenia rzeczy wielkich dla „tych braci najmniejszych”.

Pierwsze czytanie odmówił dyrektor Krzysztof Nazimek. Celebrujący Mszę św. biskup Andrzej Czaja w homilii mówił o tym kim człowiek powinien być z woli Boga: solą ziemi i światłem światłości co znakomicie ucieleśniał Biskup Józef Nathan tworząc rzeczy wielkie dla innych i obdarowując blaskiem swojego ducha ludzi odrzuconych, chorych i ubogich.

Po celebracji Mszy św. głos zabrał ks. dziekan Alojzy Nowak, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, że po wielu latach starań prochy ks. bpa Józefa Nathana mogły powrócić do Branic. Przypomniał również, że gdyby nie pozytywne przemiany, które nastąpiły w szpitalu na przestrzeni ostatnich 10 lat, w trakcie których dyrektorem szpitala jest Krzysztof Nazimek, to nie byłoby do czego prochów Biskupa Nathana sprowadzać.

Z kolei głos zabrał ks. Waldemar Klinger – Dyrektor Wydawnictwa Św. Krzyża, który zainicjował za zgodą Diecezji Opolskiej akcję zbierania podpisów pod prośbą do Ordynariusza Opolskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bpa Józefa Nathana. W swoim wystąpieniu ks. Klinger powiedział, że pomysł zrodził się jako odpowiedź na retoryczne pytanie, które padł po uroczystościach przeniesienia prochów bpa Nathana do Branic w dniu 8 listopada 2014 roku: I co dalej zrobić? Czy na tym ma się wszystko skończyć?  Akcja ruszyła. Na 522 parafie Diecezji Opolskiej odzew dało 109, w których zebrano ponad 11 tyś. podpisów. Ks.Waldemara Klingera odczytał protokół przekazania podpisów na ręce biskupa Andrzeja Czai. W ceremonii przekazania ksiąg z podpisami uczestniczyli: ks. Jan Larisch, ks. Arnold Dreschler, ks. Alojzy Nowak i dyrektor Krzysztof Nazimek.

Po tej podniosłej chwili do ołtarza podeszła delegacja Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, która kwiatami i pięknym słowem podziękowała biskupowi Andrzejowi Czai za życzliwość okazywaną branickiemu szpitalowi i jego wielkiemu patronowi.

Po mszy wszyscy udali się do sarkofagu biskupa Nathana gdzie zmówiono modlitwę, a później wysłuchali koncertu grupy głubczyckich artystów, którzy zaprezentowali spektakl wokalno-muzyczny: Mszy cierpiących – WAŻNE, BY IŚĆ PRZED SIEBIE. Libretto napisał Jacek Pietrzyk – artysta plastyk i poeta z Głubczyc, zaś muzykę skomponował Józef Kaniowski, który również zaaranżował koncert. Koncert się podobał o czym świadczyły gorące oklaski i podziękowania od Biskupa Andrzeja Czai i ks. Alojzego Nowaka.

Hieronim Śliwiński

 

Wybrano nowego prezesa stowarzyszenia

W dniu 18 kwietnia 2016 r. na walnym, nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia Caritas Chrysti w drodze głosowania wybrało nowego prezesa.

Zebranie odbyło się w Urzędzie Gminy w Branicach, otworzyła je Zofia Humeniuk, na prowadzącego został wybrany Janusz Gawlik wiceprzewodniczący stowarzyszenia, obowiązki sekretarza pełniła Jolanta Brzeszczak.

Jednogłośnie funkcja prezesa została powierzona siostrze Justynie Wojcieszak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Nowo wybrana prezes pełni również funkcję Siostry Generalnej Zgromadzenia z siedzibą we Wrocławiu skąd zarządza wszystkimi domami SMN w Polsce.

Zarząd stowarzyszenia dopilnował, by ostatnia wola nieodżałowanej śp. s. Anny Marzec, która była założycielem Stowarzyszenia i przez 11 lat jego prezesem, została wykonana. Siostra Joachima życzyła sobie, by ktoś z jej zgromadzenia sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – jej wola została spełniona.

Należy tu przypomnieć, że biskup Józef M. Nathan, założyciel szpitala w Branicach, sprowadził Siostry Maryi do Branic, by opiekowały się chorymi. Siostra Anna Marzec, której sercu bliskie były idee jakimi kierował się biskup Nathan, wielokrotnie podkreślała, że siostry zakonne powinny być krzewicielkami szlachetnej idei biskupa - pomocy najbardziej potrzebującym. 

Uważamy, że wybór Siostry Justyny daje gwarancje właściwego, zgodnego ze statutem zarządzania stowarzyszeniem, ponadto nobilituje naszą organizację i otwiera nowe możliwości promowania dzieła biskupa Józefa Nathana.  

Ponadto przyjęliśmy do naszego zarządu dwie nowe osoby: Siostrę Aleksandrę ze Zgromadzenia SMN, która od kilku lat należała do stowarzyszenia i Urszulę Sipel-Wiecha, która wiele dobrego zrobiła na polu zachowania pamięci o Biskupie Nathanie i przybliżeniu jego osoby i dzieła społeczeństwu. Ponadto w nasze  szeregi wstąpił Piotr Pączko.

Stowarzyszenie Caritas Chrysti mimo śmierci siostry Anny Marzec  nadal funkcjonuje, zostało wzmocnione i mamy nadzieje, że będzie efektywnie realizowało swoje posłannictwo.

Janusz Gawlik

Zmarła s. Anna Marzec prezes stowarzyszenia

W dniu 2 marca 2016 roku odeszła od nas siostra Anna Marzec ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. Jej drobna, pochylona postać w pamięci wielu pozostanie synonimem dobroci, wytrwałości i niesamowitego zaangażowania w ratowaniu i kultywowaniu nathanowskiej idei pomocy chorym.

Śp. Siostra Anna Marzec – prezes stowarzyszeniaSiostra Anna Marzec urodziła się w 1932 roku w Tarczek pow. Starachowice. W 1960 roku, w wieku 28 lat postanowiła swoje życie poświęcić Bogu. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr w Branicach. Wieczyste śluby zakonne złożyła w 1968 r. we Wrocławiu przyjmując imię Joachima. W latach 1963-1972 pracowała w DPS w Nysie, początkowo jako wychowawczyni, a następnie jako dyrektor tej placówki. Od roku 1972 do 1984 pełniła funkcję przełożonej prowincjalnej prowincji branickiej. W latach 1984-1987 była przełożoną Domu Wspólnoty w Nysie i radną prowincjalną. Przez dwa lata pracowała jako katechetka w Lipnikach. Od 1988 do 2001 roku została skierowana do pracy w DPS w Raciborzu. Początkowo prowadziła tam świetlicę, aby następnie pełnić funkcję przełożonej i dyrektora jednostki. W 2001 roku przeszła na emeryturę i zamieszkała w Domu Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. Tutaj aktywnie włączyła się w ratowanie branickiego szpitala i propagowanie postaci biskupa J.M. Nathana. Postępująca dewastacja szpitala wyzwoliła w niej niespożytą energię skierowaną na wszelkie działania ratujące obiekty materialne szpitala, jak i samą ideę istnienia placówki szpitalno-charytatywnej.

Pamiętam sytuację, kiedy jesienią 2004 roku opracowując materiały archiwalne w klasztorze w Branicach, często do pokoju w którym pracowałem zaglądała niewysoka, starsza siostra oferując mi herbatę i słodycze. Była zaciekawiona postępem prac badawczych i zarazem przekazywała mi nieocenione informacje o siostrach zakonnych, szpitalu i bp Nathanie. Pewnego razu częstując mnie wyśmienitymi knedlami ze śliwkami, spytała czy można by wskrzesić Fundację NMP. W trakcie rozmowy padła idea powołania stowarzyszenia i tu siostra Joachima wykazała cały swój pragmatyzm działania. Po naszej wizycie u abp Alfonsa Nossola, który honorowo objął patronatem nasze przedsięwzięcie, ruszyła procedura powołania Stowarzyszenia Caritas Chrysti.

Siostra Joachima, jako prezes Stowarzyszenia przez 10 lat jego istnienia wykazała niespożytą energię w obronie szpitala. To z jej inicjatywy niejednokrotnie jeździliśmy jako członkowie zarządu do władz w Opolu, kategorycznie sprzeciwiając się likwidacji szpitala. To jej charyzma wspierała lokalnych samorządowców do obrony szpitala. To wreszcie ona, po ustabilizowaniu się sytuacji w szpitalu, była motorem działań wspierających we wszelkich formach włodarzy szpitala w renowacji obiektów i prowadzeniu działalności leczniczej.

Można by mnożyć przykłady jej pozytywnego zaangażowania na rzecz chorych, szpitala i bliźnich. Branice miało szczęście, że to tu właśnie skierowała swoją energię życiową siostra Joachima. Jesteśmy przekonani, że szpital w dużej mierze jej zawdzięcza aktualną sytuację. W ostatnich latach życia jej dewizą życiową była idea ratowania dziedzictwa bp Nathana. Osobiście jestem przekonany, że siostra Joachima odeszła od nas w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Stowarzyszenie Caritas Christi już nie będzie takie jak było. Straciliśmy nie tylko prezesa, ale także niezwykłą osobę, która swoją charyzmą dawała przykład do działania innym. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Caritas Christi we wdzięcznej pamięci zachowają założycielkę i wieloletnią prezes naszej organizacji ciepłą, serdeczną siostrę Joachimę.

Benedykt Pospiszyl
Zdjęcie Hieronim Śliwiński

Aktywizacja działań i rozwój stowarzyszenia

W dniu 22 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Branice odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice, w trakcie którego członkowie Stowarzyszenia podsumowali ubiegłoroczne działania Zarządu Stowarzyszenia i nakreśli plany na rok 2016.
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie zostało utworzone w 2005 roku w celu ratowania przed likwidacją szpitala w Branicach, a obecnie, gdy to zagrożenie minęło i od roku 2007 szpital kierowany przez dyrektora Krzysztofa Nazimka sukcesywnie się modernizuje zapewniając chorym coraz lepsze warunki leczenia, wspiera w miarę swoich możliwości działania dyrekcji szpitala i angażuje się w działania mające na celu przypomnienie historii szpitala i osoby jego twórcy śp. bpa Józefa Nathana.

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Zebranie poprowadził wiceprzewodniczący Janusz Gawlik. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe odczytała Zofia Humeniuk. Obejmowało ono omówienie dokonań Stowarzyszenia w roku 2015. Do najważniejszych zadań wykonanych przez stowarzyszenie w minionym roku należało:
–    obchody jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia;
–    pokrycie kosztów wynajmu autokaru na pielgrzymkę dla chorych „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
–    wspieranie działań dyrekcji szpitala i parafii pw. Św. Rodziny mieszczącej się na terenie szpitala;
–    dbałość o chorych leczących się w szpitalu i pozyskiwanie dla nich pomocy.
Nie udało się wydać publikacji poświęconej ozdobnym kratom w Bazylice Św. Rodziny autorstwa profesora Gebharda Utingera i wykonać ścieżki zdrowia dla chorych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Marian Podkówka.
W planach na rok 2016 znalazły się następujące zamierzenia:
–    zintensyfikowanie informacji o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia pośród pracowników szpitala;
–    współudział w finansowaniu biesiady rodzinnej dla chorych;
–    włączenie się w organizację obchodów 100-lecia Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach;
–    realizacja zadań, które nie zostały zrealizowane w roku 2015;
–    rozpropagowanie idei Stowarzyszenia i ewentualne pozyskanie nowych członków. To tylko niektóre z działań, jakie na bieżący rok wyznaczyło sobie Stowarzyszenie.
Zgromadzeni w głosowaniu jawnym zatwierdzili jednogłośnie plan działania na rok 2016.

Hieronim Śliwiński