Ławki w parku szpitalnym

Jak wiele rzeczy można zrobić, gdy ma się chęć i umie się poszukiwać środków na realizację zamierzonych celów, pokazuje przykład Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. bpa Józefa Nathana w Branicach. Trwające od ośmiu lat remonty obiektów i przystosowanie ich do obowiązujących standardów, dbałość o ich nowoczesne wyposażenie i przystosowanie do potrzeb pacjentów, zmieniły jego obraz i przywróciło go do grona lepszych szpitali psychiatrycznych w Polsce.

To nie banał, że aby coś zrobić, to trzeba bardzo chcieć. Jak widać po kondycji szpitala, zarówno dyrekcji, jak i pracownikom nie brakuje chęci i woli by ten proces kontynuować.

Nowe ławki w parku szpitalnym

Nasze Stowarzyszenie, w miarę swoich możliwości, stara się w tym procesie uczestniczyć. Na prośbę Zarządy Stowarzyszenia Browar Namysłów Sp. z o.o. ofiarował kilka drewnianych ław i stołów na wyposażenie odremontowanej w ubiegłym roku altany terapeutycznej obok pawilonu C szpitala. Dar ten wpisuje się w ciąg działań podejmowanych przez Dyrekcję szpitala, personel i samych chorych mających na celu upiększanie całego otoczenia. To niekończąca się, ale bardzo potrzebna praca służąca dobrego samopoczucia chorych i budowaniu pozytywnego wizerunku szpitala.

 

Szukać możliwości i działać

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach zgromadzili się członkowie Stowarzyszenia, by podsumować ubiegłoroczne działania Zarządu Stowarzyszenia, nakreślić plany na rok 2015 i dokonać wyboru nowych władz Stowarzyszenia. O historii i celach działania Stowarzyszenia przypomniała zgromadzonym s. Anna Marzec SMI ze Zgromadzenia Sióstr Mary Niepokalanej z Branic pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia od początku jego istnienia.

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie zostało utworzone w 2005 roku w celu ratowania przed likwidacją szpitala w Branicach, a obecnie, gdy to zagrożenie minęło i od roku 2007 szpital  kierowany przez dyrektora Krzysztofa Nazimka sukcesywnie się modernizuje zapewniając chorym coraz lepsze warunki leczenia, wspiera w miarę swoich możliwości działania dyrekcji szpitala i angażuje się w działania mające na celu przypomnienie historii szpitala i osoby jego twórcy śp. bpa Józefa Nathana.

Zebranie poprowadził wiceprzewodniczący Janusz Gawlik. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe odczytała Zofia Humeniuk. Obejmowało ono omówienie dokonań Stowarzyszenia na przestrzeni lat 2011-2014.

Do najważniejszych zadań wykonanych przez stowarzyszenie w minionym roku 2014 należało:
–    współfinansowanie zakupu laptopa z oprogramowaniem dla potrzeb Pracowni Terapii Zajęciowej;
–    współfinansowanie wycieczki chorych do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej ;
–    współudział w sprowadzeniu trumny ze szczątkami doczesnymi założyciela branickiego szpitala ks. bpa Józefa Nathana do Branic;
–    wspieranie działań dyrekcji szpitala i parafii pw. Św. Rodziny mieszczącej się na terenie szpitala;
–    dbałość o chorych leczących się w szpitalu i pozyskiwanie dla nich pomocy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Marian Podkówka.

W planach na rok 2015 znalazły się następujące zamierzenia:
–    zintensyfikowanie informacji o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia pośród pracowników szpitala;
–    zorganizowanie obchodów 10 rocznicy powstania Stowarzyszenia i rozpropagowanie celów jego działania;
–    ewentualne współfinansowanie albumu fotograficznego ukazującego prace prof. Gebharda Utingera na rzecz bazyliki Św. Rodziny, a szczególnie zdobiące ją unikatowe kraty, które zostały przez niego zaprojektowane;
–    ewentualny zakup wyposażenia do odremontowanych altan terapeutycznych;
–    przygotowanie programu celem pozyskania środków na budowę ścieżki rehabilitacyjnej dla chorych branickiego szpitala.
To tylko niektóre z działań, jakie na bieżący rok wyznaczyło sobie Stowarzyszenie. Odnośnie punktu programu zebrania dotyczącego wyboru nowych władz Stowarzyszenia zgromadzeni opowiedzieli się za pozostawieniem Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej w obecnym składzie na następną kadencję, co było swoistym wyrazem uznania dla pracy tych osób.
W trakcie dyskusji wiele ciepłych słów padło pod adresem prezesa stowarzyszenia s. Anny Marzec SMI za wszystko czego dokonała na polu pomocy szpitalowi i chorym.
Zgromadzeni w głosowaniu jawnym zatwierdzili jednogłośnie plan działania na rok 2015.

Hieronim Śliwiński

Spotkanie opłatkowe w branickim szpitalu

W dniu 16 grudnia 2014 r. w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej branickiego szpitala, przy odsłoniętych freskach, choinkach i pięknej szopce odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym oprócz personelu i pacjentów wzięli również udział zaproszeni goście – osoby, które w szczególny sposób sprzyjają branickiemu szpitalowi m.in.: ks. bp Andrzej Czaja ordynariusz Diecezji Opolskiej, Sebastian Baca wójt gm. Branice, s. Anna Marzec prezes Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI, Zofia Humeniuk, dr Benedykt Pospiszyl, dr Barbara Piechaczek, przedstawicielki Stowarzyszenia BRANICZANKI, ks. Alojzy Nowak, Liliana Widawska-Szymków rzecznik praw pacjenta i wielu innych.

Zgromadzonych w sali powitał Krzysztof Nazimek dyrektor branickiego szpitala. Zgromadzeni obejrzeli jasełka przygotowane wspólnymi siłami instruktorów z Pracowni Terapii Zajęciowej i oddziałów oraz chorych – podopiecznych pracowni i z Oddziału Terapii Uzależnień.

Jasełka w wykonaniu chorych i instruktorów Występ oglądano z zainteresowaniem
Prezes s. Anna Marzec i dyrektor Krzysztof Nazimek Prezent od Stowarzyszenia dla bpa Andrzeja Czai

Po jasełkach dyrektor Krzysztof Nazimek przypomniał, co w mijającym roku zostało w szpitalu zrobione i nakreślił plany na rok 2015. Poinformował również zgromadzonych, że szpital podpisał kontrakt z NFZ na rok w wysokości, która gwarantuje szpitalowi bezpieczne funkcjonowanie na poziomie podobnym jak w mijającym roku. Do najważniejszych dokonań minionego roku należy termoizolacja pawilonu J (wymiana dachu, docieplenie, wymiana instalacji wodnej i c.o. oraz instalacja solarów), budowa wind w pawilonach C i D, naprawa chodnika obok pawilonu B. W planach remontowych na rok 2015 przewidziane jest m.in. II etap remontu pawilonu J, modernizacja kotłowni, dokończenie remontu oddziału B7. Znaczącym sukcesem całej załogi szpitala było uzyskanie certyfikatu ISO i to bez korzystania z pomocy zewnętrznych konsultantów, a jedynie własnymi siłami, co wyraźnie podkreślił dyrektor K. Nazimek w swojej wypowiedzi.

Dyrektor przypomniał również ważne wydarzenia w życiu społeczności szpitalnej: Emaus, konferencję terapii uzależnień, II Spotkania Branickie i największe, czyli sprowadzenie trumny z ciałem śp. biskupa Józefa Nathana z Opavy do Branic. Tu także padły słowa podziękowania dla osób, które nie szczędziły trudu, by te wydarzenia były zorganizowane na wysokim poziomie, ku zadowoleniu gości, którzy w nich uczestniczyli, co ma niebagatelne znaczenie, bo jak zaznaczył dyrektor Nazimek „dobra opinia o szpitalu poszła w świat”. W organizacji tej uroczystości wzięło udział również nasze Stowarzyszenie. Z kolei głos zabrał Sebastian Baca nowy wójt Gminy Branice, który złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

O świętach i ich przeżywaniu bardzo pięknie i sugestywnie mówił biskup ordynariusz Andrzej Czaja. Biskup podziękował dyrekcji i całemu personelowi, oraz pogratulował im osiągnięć i złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne.

Później ks. Alojzy Nowak odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pańskim, a biskup Andrzej Czaja poświęcił opłatki, które zostały rozdane uczestnikom spotkania. Nastąpiła najpiękniejsza część spotkania: dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń świątecznych.

Jak sala długa i szeroka rozbrzmiewały ciepłe i serdeczne słowa, było świątecznie, z serca do serca płynęły iskierki dobra i życzliwości, a wszystko to przy akompaniamencie najpiękniejszych kolęd śpiewanych przez chór złożony z chorych.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI obdarowali biskupa Andrzeja Czaję, dyrektora Krzysztofa Nazimka i ks. Alojzego Nowaka pięknymi gwiazdami betlejemskimi, by te ozdobiły Ich święta.

Hieronim Śliwiński

Sprowadzenie prochów Biskupa Nathana do Branic

W dniach 7-8 listopada br. spełniło się to, o co od wielu lat zabiegał proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny i dyrekcja Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Bpa Józefa Marcina Nathana przy wsparciu Diecezji Opolskiej – trumna z ciałem twórcy branickiego szpitala śp. bpa Józefa Nathana została przeniesiona z cmentarza w Opavie do Branic, gdzie spoczęła w specjalnie zbudowanym sarkofagu w bazylice Świętej Rodziny.

Uroczystość sprowadzenia prochów Biskupa Nathana do Branic

Uroczystość w Bazylice Św. Rodziny

 

W przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się na długo przedtem, gdyż było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, jednak dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się wszystko znakomicie zorganizować.

Stowarzyszenie Caritas Chrysti również, na tyle, na ile to było możliwe, wpisało się w przygotowania do tej podniosłej uroczystości, by później razem ze społecznością Branic i branickiego szpitala głęboko przeżywać powrót Fundatora do dzieła, które stworzył – Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala i cieszyć się, że w ten sposób stało się zadość sprawiedliwości dziejowej i w jakiś sposób została choć częściowo naprawiana krzywda, którą Mu wyrządzono.

W trakcie uroczystej Mszy św. W bazylice Św. Rodziny ks. Alojzy Nowak powiedział:

Czcigodni Księża Biskupi, Kapłani, Siostry Zakonne, Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry

Już tyle razy mury tego kościoła były świadkami różnych przepięknych uroczystości  związanych z osobą Bpa Józefa Marcina Nathana: w 1967 r. obchodzono tu 100-lecie urodzin z udziałem bp Franciszka Jopa,  w 1972 r. obchodzono 25-lecie śmierci z udziałem bp Wacława Wyciska, w roku 1997 obchodzono 50-lecie śmierci oraz nadanie naszemu Szpitalowi Jego Imienia z udziałem obecnego tu dziś abpa Alfonsa Nossola, w roku 2003  obchodzono 100 lecie naszego Szpitala z udziałem obecnego tu bp ordynariusza Jan Kopca, w 2012 r. 80-lecie konsekracji tej świątyni z udziałem bpa Jana Wieczorka i w roku 2013 obchodzono 70 rocznicę konsekracji biskupiej z udziałem ks. bpa Andrzeja Czai.

A dziś gromadzimy się w tej świątyni w szczególnej chwili, kiedy po Bogu, który uroczystym aktem konsekracji objął tę świątynię w swoje posiadanie, jest pośród nas obecny drugi gospodarz tego miejsca biskup Nathan, który zbudował to piękne dzieło – „Miasteczko Miłosierdzia”– i jemu tu w Branicach poświecił swoje kapłańskie życie.

Dziś dziękujemy Opatrzności Bożej i ludziom, że znowu biskup Nathan jest tu w Branicach razem ze swoim dziełem i wierzymy, że za tym będzie stało szczególne  błogosławieństwo Boże dla naszego  szpitala, jego Pacjentów i Pracowników, dla całej społeczności Branic.

Witam bardzo serdecznie obecnych pośród nas:

bpa ordynariusza Diecezji Opolskiej Andrzeja Czaję oraz bpa ordynariusza Diecezji Ostravsko-Opavskiej Franciszka Lobkowicza – właściwie to nie potrzeba ich witać, bo to oni są gospodarzami dzisiejszej uroczystości i razem z obecnym tu arcybiskupem Alfonsem Nossolem są inicjatorami dzisiejszej uroczystości – dziękujemy Wam za to, że możemy się cieszyć obecnością bpa Nathana pośród nas.

Witam bpa ordynariusza Diecezji Gliwickiej – Jana Kopca, dziękujemy za wiele opracowań, artykułów, za tę niezliczoną ilość wizyt tu w Branicach na wielu uroczystościach i konferencjach poświęconych biskupowi Nathanowi.

Witam biskupów pomocniczych Diecezji Opolskiej Pawła Stobrawę i Rudolfa Pierskałę, bpa seniora Jana Wieczorka – mnie jeszcze na świecie nie było, a on już tyle mówił na temat biskupa Nathana i wcale się nie dziwię, że dziś nosi ten historyczny pierścień biskupa Nathana.

Witam Apostolskiego Wizytatora seniora Wolfganga Grocholla, Apostolskiego Wizytatota Joachima Giela – przedstawicieli Episkopatu Niemiec, którzy na przestrzeni lat tak bardzo interesowali się dziełem i osobą Bp Nathana. Książka, która została wydana w naszym Szpitalu z okazji 70 rocznicy konsekracji ks. biskupa Józefa Nathana, przetłumaczona z języka niemieckiego na język polski to dzieło pracy Ks. Wolfganga Grocholla.

Witam czcigodne Duchowieństwo naszej Diecezji Opolskiej. Dziekanów rejonowych, Dziekanów Dekanatów: Branice, Kietrz, Głubczyce, Kapłanów z Polski, Czech i Niemiec.

Pozwólcie, że w szczególny sposób powitam naszych szczególnych dobrodziejów: ks. dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej Arnloda Drechslera, ks. dyrektora Wydawnictwa św. Krzyża w Opolu Waldemara Klingera, księdza notariusza i zarazem głównego ceremoniarz Macieja Skóra, który tak wiele czasu poświęcił, by przygotowywać dzisiejszą uroczystość. Witam ks. Jana Larysza z Ostravy, który był odpowiedzialny po stronie czeskiej za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Witam czcigodne siostry zakonne z naszego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej na czele z Matką Generalną z Rzymu s. Almą Białek, oraz Prowincjalną z Wrocławia s. Justyną Wojcieszak, wśród tylu obecnych sióstr nie mogę zapomnieć o siostrze s. Joachimie Marzec, która jako prezes Stowarzyszenie Caritas Chrysti, które działa na rzecz naszego Szpitala, jest dobrym duchem tego dzieła biskupa Nathana.

Witam przedstawicielki sióstr Maryi Córek Bożej Miłości z Opavy na czele z siostrą prowincjalną s. Blanką Kadlčíkovą. Dziękujemy, że przyjęliście Bp Nathana po jego wywiezieniu z Branic do ówczesnej Czechosłowacji, że przez tyle lat opiekowaliście się grobem biskupa Nathana, witam i dziękuję za piękną współpracę poprzedniej siostrze prowincjalnej s. Marii Dedkowej.

Witam Kleryków, Profesorów, moderatorów naszego WSD z Opola na czele z ks. rektorem Grzegorzem Kadzioch i  chór naszego WSD na czele z dyrygentem ks. Joachimem Waloszkiem, którym dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej uroczystości od strony muzycznej. Wśród tych, którzy przygotowali dzisiejsza uroczystość nie może zabraknąć Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łomnicy k/Olesna – dziękuję, że zachcieliście przejechać tyle kilometrów by być na naszej uroczystość i uczcić biskupa Nathana.

Witam posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Leszka Korzeniowskiego, Janinę Okrągły, Ryszarda Galę, Jerzego Millera. Panią Konsul RP z Ostravy Annę Olszewską. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusława Wierdaka oraz radnych sejmiku.

Witam pana marszałka Andrzeja Bułę, wicemarszałków: Romana Kolka, Barbarę Kamińską, Antoniego Konopkę. Marszałków Józefa Sebestę oraz Teresę Karol tak bardzo życzliwych naszemu Szpitalowi – to z ich wydatną pomocą tak wiele w ciągu ostatnich 8 lat zmieniło się w naszym Szpitalu.

Witam przedstawicieli naszych władz lokalnych:  Starostę Powiatu Głubczyckiego Józefa Kozinę, Przedstawicieli Gmin: Wójta Gminy Branice – Marię Krompiec, Wójta Gminy Baborów  - Elżbietę Kielską, Wójta Gminy Kietrz – Józefa Matelę, Burmistrza Miasta Głubczyce – Jana Krówkę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach Kazimierza Naumczyka, starostę miasta Krnov - Alenę Krušinovą,

Witam dyrektorów Szpitali i przedstawicieli Rady Społecznej, pracowników i pacjentów naszego Szpitala.

Witam przewodniczącego Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej Pana Norberta Rasch’a.

Witam naszych szanownych gości z Niemiec – szczególnie krewnych biskupa Nathana rodzinę Odersky oraz rodzinę Ingle. Witam gości z Czech – zwłaszcza panią Annę Fiszerową, która osobiście znała biskupa Nathana oraz dra Libora Chwila z zaprzyjaźnionego Szpitala w Opavie,

Witam gości z Polski,  a zwłaszcza obecnego pośród nas prezesa Karola Cebulę – fundatora wielu przedsięwzięć charytatywnych w naszym województwie (powiem, że o nas też nie zapomina) witam prezesa Zarządu Firmy Top Farms Krzysztofa Gawęckiego, naszego dobrodzieja.

Witam Was wszystkich Bracia i Siostry w Chrystusie Panu: parafian dekanatów Branice, Głubczyce, Kietrz, Hlućin, Krnov, Opava, oraz wszystkich, którzy przybyli na naszą uroczystość z Polski, Niemiec i Czech.

Na końcu powiem: – Nie potrzeba bym powitał dyrektora naszego szpitala pana Krzysztofa Nazimka – bo on jest współgospodarzem dzisiejszej uroczystości.  Nie mogę pominąć jego osoby bo to, że szpital w Branicach – niegdyś zagrożony likwidacją -  tak pięknie się rozwija przez ostatnie 8 lat, to wielka Jego zasługa. Jego zaangażowanie, serce, zdolności organizacyjne sprawiają, że środki z budżetu Województwa Opolskiego przeznaczane na szpital nie idą na marne, ale są dobrze wykorzystane z pożytkiem dla chorych, którzy leczą się w coraz lepszych warunkach.

Powiem szczerze: przed 8 laty nie było do czego sprowadzać biskupa Nathana, dziś już nie mamy się czego wstydzić.

Na szczególną uwagę zasługuje umiejętność łączenia teraźniejszości Szpitala z jego bogatą historią. Wiele razy byliśmy świadkami organizowanych przez dyrektora Nazimka wspaniałych uroczystości upamiętniających dzieło śp. ks. bpa Józefa Marcina Nathana: przykładem niech będzie izba pamięci w sali konferencyjnej, tablice czy mozaika przy wejściu do naszego Szpitala, czy chociażby aktualne zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Nie ma w Branicach nikogo, kto by nie widział tych pozytywnych zmian i z szacunkiem nie odnosił się do osoby pana dyrektora Krzysztofa Nazimka - za co dziś bardzo dziękujemy.

Kończąc pragnę wszystkim podziękować za udział w dzisiejszej uroczystości. Za jej przygotowanie z całego serca pragnę podziękować naszym dobrodziejom – nie sposób ich tu wyliczyć z imienia i nazwiska (później przyjdzie czas na osobiste podziękowania.

Serdeczne podziękowanie kieruje w stronę firmy pogrzebowej pana Czesława Marcinków z Kietrza. Panie Czesławie dziękuję za ten prezent, że wspaniałomyślnie przygotował Pan nową trumnę dla Księdza Biskupa i zajął się wszystkimi czynnościami związanymi z przeniesieniem trumny z ciałem biskupa Nathana z cmentarza w Opavie do naszego kościoła w Branicach.

Sarkofag z prochami Biskupa Nathana

Jedno jest pewne – drodzy nasi Przyjaciele – bez waszej pomocy i hojności trudno byłoby przygotować dzisiejszą uroczystość – obiecujemy, że tu w tym szczególnym miejscu będziemy o was pamiętali w modlitwie, by chociaż w części spłacić dług wdzięczności.

Niech przeżycie dzisiejszej uroczystości, obecność biskupa Nathana pośród nas, doda nam siły abyśmy z Bożym błogosławieństwem kontynuowali Jego dzieło „Caritas Chrysti urget nos".

Więcej informacji na temat uroczystości można znaleźć tu: http://www.zygzak-branice.pl/zygzak/zygzak_179i.pdf