Apel o pomoc

Szpital w Branicach po wielu latach zaniedbań i próbie likwidacji, której na szczęście udało się zapobiec, nadal potrzebuje wszechstronnej pomocy. W poniższym apelu zwracamy się do Państwa o wsparcie finansowe i materiałowe konieczne do odnowienia kilku obiektów.

 Apel do ludzi dobrej woli  An Appeal to People of Good Will

Niech nasza ofiarność, gotowość do poświęceń i wsparcia wielkiego dzieła będzie zaprzeczeniem tezy o tym, że egoizm, nieczułość na los drugiego człowieka i komercyjna pustka zwyciężyły dobro, moralne piękno i prawdę, których owocem było „Miasto Miłosierdzia".

Ewentualne wpłaty prosimy przekazywać na konto Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3/14.
Nr konta 04 8867 0005 2001 0000 0811 0001 POLUPLPR

We hope that our common commitment, readiness to make sacrifice to save the great. Work of the past will oppose the view that egoism, greed and heartlessness have been winning over goodness, moral beauty and truth whose fruit was „Town of Mercy”.

Please send your donation into the account of our Community.
Here are the details: Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3/14.
Account nr 04 8867 0005 2001 0000 0811 0001 POLUPLPR