Wizyta nowego Ordynariusza Opolskiego w Branicach

W Pracowniach Terapii Zajęciowej szpitala

W Pracowniach Terapii Zajęciowej szpitala pacjenci obdarowali
J. E. Biskupa Andrzeja Czaję z okazji Jego imienin własnoręcznie
wykonanymi prezentami

W dniu 1 grudnia do Branic z całodniową wizytą przyjechał nowy Ordynariusz Diecezji Opolskiej J. E. ks. bp Andrzej Czaja. Znamienne jest to, że ta wizyta odbywa się w zaledwie po 3 miesiącach od Jego ingresu. Znamienity Gość przyjechał do Branic o godzinie 9.00 i po krótkiej rozmowie z dyrektorem szpitala Krzysztofem Nazimkiem, Marią Waloszek-Brzozoń z-cą dyrektora WSZN w Opolu, ks. Alojzym Nowakiem, Waldemarem Mrowcem z-cą dyrektora ds. medycznych oraz Jarosławem Gospodarczykiem kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego wspólnie udali się na wycieczkę po szpitalu. Wędrówka po oddziałach trwała blisko półtorej godziny, w trakcie której z dyrektor K. Nazimka opowiadał bp A. Czaji o historii szpitala, ks. bp Józefie Nathanie, o dniu dzisiejszym szpitala, jego funkcjonowaniu i planach rozwojowych. Widać było, że Gość był widocznie zainteresowany szpitalem i jego historią. Pierwsze miały okazję gościć Księdza Ordynariusza Pracownie Terapii Zajęciowej. Gość obejrzał wszystkie pracownie, słuchał objaśnień kierowniczki Anny Dudziak i rozmawiał serdecznie z pacjentami. Nie krył też, że to co widzi jest mu miłe. Nie było pracowni, w której nie powitałby Go uśmiech, wyrazy sympatii i nie obdarowano Go jakimś prezentem własnoręcznie wykonanym przez chorych. Znając upodobania Biskupa Czaji do grafik z gołębiami chorzy obdarowali go aż dwoma takimi obrazami. W galerii bp. Czaja wysłuchał śpiewu chóru i specjalnie sobie dedykowanego utworu. Tam też z dużym zainteresowaniem obejrzał gobeliny Mariana Henela i wysłuchał historii ich powstania. W każdej pracowni udzielając błogosławieństwa, życzył wszystkim chorym zdrowia i opieki Bożej i obdarowywał chorych obrazkami z modlitwą. Kolejnym etapem wędrówki po szpitalu były odwiedziny na oddziale K2 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w pawilonie A.

Wizyta w Oddziale Psychiatrii Sądowej

Wizyta w Oddziale Psychiatrii Sądowej

W drodze do pawilonu B dyrektor Nazimek opowiedział o mijanej w parku odnowionej altanie i historii pawilonu B. Kolejny oddział, to Oddział Psychiatrii Sądowej B5. Pięknie odnowiony oddział świadczył najdobitniej o zmianach jakie zachodzą w szpitalu, co szczególnie dało się zauważyć na tle uprzednio odwiedzanego oddziału ZOL-owskiego. "To już standard europejski" ocenił biskup Czaja oglądając oddział z towarzyszącymi mu osobami i oddziałowym Hubertem Gargulą. Kolejny etap, to Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddział Terapii Uzależnień. O tych oddziałach; ich wyposażeniu, o ludziach chorych, którzy się w nich leczą, ich problemach i sprawach ważnych dla nich opowiadała Księdzu Biskupowi oddziałowa Alina Kuśnierz. Oddział Terapii Uzależnień, który jako pierwszy został wyremontowany sprawiał bardzo korzystne wrażenie i podobał się gościowi. Po wyjściu z pawilonu B w dalszej części peregrynacji po szpitalu odwiedzono oddziały B i C, gdzie równie serdecznie podejmowano gości. W drzwiach oddziału B serdecznie powitał Księdza Ordynariusza doktor A. Junosza-Szaniawski i oprowadzał po oddziale. W świetlicy oddziału biskup Czaja spotkał się z pacjentami i otrzymał z ich rąk prezent oraz życzenia imieninowe. Sam też serdecznie rozmawiał z chorymi i personelem udzielając na zakończenie wizyty błogosławieństwa. Taka samo serdecznie został podjęty w Oddziale Psychiatrii Ogólnej C, gdzie również rozmawiał z chorymi i otrzymał z ich rąk własnoręcznie wykonany krzyż. W rozmowach z chorymi wysłuchiwał uważnie ich słów i obdarowywał obrazkami z wizerunkiem świętych. Wielu chorych prosiło Go o modlitwę za siebie i swoich bliskich. Serdecznie rozmawiał również z personelem oddziału i ordynator doktor Marią Mąka-Zagórską. Po opuszczeniu pawilonu C udano się na oddział Rehabilitacji Neurologicznej, po którym oprowadzał Gościa ordynator Celestyn Kalisz. Obejrzano sale chorych, salę intensywnej opieki i gabinety rehabilitacyjne. Biskup Ordynariusz bardzo serdecznie rozmawiał z chorymi. Mógł również zobaczyć odnowiony taras, z którego rozciągał się widok na pięknie odrestaurowany niegdysiejszy wirydarz klasztorny. Po opuszczeniu pawilonu J zatrzymano się jeszcze na chwilę, by opowiedzieć historię płaskorzeźby Chrystusa Miłosiernego, która zdobi portyk wejścia do tego pawilonu.

Spotkanie za pacjentami Oddziału Psychiatrii Ogólnej B

Spotkanie za pacjentami Oddziału Psychiatrii Ogólnej B

Po godzinie 11.00 rozpoczęło się spotkanie biskupa Andrzeja Czaja z pracownikami szpitala w sali konferencyjnej. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń imieninowych, jakie Gościowi złożył dyrektor Krzysztof Nazimek. Wszystkie miejsca za stołami były zajęte, gdyż przybycie tak dostojnego Gościa było ważnym wydarzeniem w życiu szpitala. Zabierając głos bp Czaja powiedział; "(.)Wizyta w Waszym szpitalu, to dla mnie osobiście bardzo ważna i pouczająca lekcja, za którą jestem wdzięczny." Mówiąc o swoich spostrzeżeniach z wycieczki po szpitalu; (.)"Jestem pełen podziwu, widząc z jakim poświęceniem i oddaniem służycie ludziom chorym, jak przywracacie im nadzieję, jak dbacie o ten szpital". Doktor Antoni Junosza-Szaniawski w swojej wypowiedzi mówił o nadziei, jaka powróciła do szpitala wraz z objęciem funkcji dyrektora przez Krzysztofa Nazimka, o widocznych efektach pozytywnych zmian jakie z tym faktem się wiązały. Mówił również o historii, tej dalszej i bliższej, w aspekcie wiary i hartu ducha, której załoga szpitala nigdy nie traciła nawet w najtrudniejszym okresie, gdy groziła mu fizyczna likwidacja. Doktor Celestyn Kalisz mówił o tym, że szpital powoli ale sukcesywnie odzyskuje swoje właściwe miejsce w strukturze lecznictwa psychiatrycznego i neurologicznego w województwie. Doktor Maria Mąka-Zagórska opowiedziała o trudnościach z jakimi szpital się boryka, a szczególnie o braku dostatecznej ilości lekarzy. W kameralnej atmosferze przy kawie i ciastkach ponad godzinę trwało to spotkanie, które dało Biskupowi Ordynariuszowi pełen obraz tego czym szpital na dzień dzisiejszy żyje.

Opowiedzcie mi jak tu żyjecie pytał zgromadzonych biskup Czaja

"Opowiedzcie mi jak tu żyjecie" – od takich słów Jego Eminencji Ordynariusza
rozpoczęło się spotkanie z przedstawicielami dyrekcji szpitala,
władz samorządowych, Stowarzyszenia Caritas Chrysti i Rady Społecznej szpitala.

Około godziny 12.00 rozpoczęło się nabożeństwo w Bazylice Św. Rodziny koncelebrowane przez ks. bp Andrzeja Czaję, ks. Karola Dźwigońskiego i ks. Alojzego Nowaka. Tematem homilii wygłoszonej przez Księdza Ordynariusza była wiara i jej znaczenie dla prawidłowego rozwoju duchowego człowieka. "Otwórzcie drzwi swoich serc Chrystusowi" - nawoływał bp Czaja. Na zakończenie nabożeństwa delegacja pacjentów szpitala złożyła Księdzu Biskupowi życzenia imieninowe i obdarowała bukietem kwiatów. Kolejnym etapem wizyty Księdza Ordynariusza była czeska Opava, gdzie udał się w towarzystwie dyrekcji szpitala, ks. A. Nowaka i przedstawicieli Zarządu Gminy na czele z wójtem Józefem Małkiem. Tam na grobie biskupa Józefa Nathana zostały złożone kwiaty i zmówiono modlitwę. Około godziny 15.00 odbyło się kolejne spotkanie w Sali konferencyjnej szpitala. Tym razem Biskup Ordynariusz spotkał się z władzami gminy, Radą Społeczną i dyrekcją szpitala oraz członkami Zarządu Stowarzyszenia Caritas Christi i Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Branic. "A teraz opowiedzcie jak tu żyjecie" - tak biskup Czaja zachęcał zgromadzonych, by opowiedzieli o życiu w regionie branickim. Wójt Józef Małek opowiadał o specyfice Gminy o jej mieszkańcach, o gospodarce i rolnictwie, o stosunkach z sąsiednimi regionami, w tym z Czechami. Wiele mówiono o przeszłości szpitala w Branicach, wracano pamięcią do trudnego okresu, gdy groziła mu likwidacja i wspominano kroki jakie podejmowano, by go uratować. Głos zabierali członkowie radni gminy, członkowie Stowarzyszenia, członkowie rady społecznej i w każdej z tych wypowiedzi padały słowa uznania dla dyrektora Krzysztofa Nazimka, za przywracanie szpitalowi jego niegdysiejszego znaczenia i nieustanną dbałość o jego rozwój i jakość świadczonych usług medycznych. W świetle odbytej tego dnia wycieczki po szpitalu widać było, że były to słowa zasłużone. Mówiono również o sprawach społecznych jak chociażby dostrzegalnemu rozwojowi patologii społecznych jak alkoholizm, narkomania, czy inne uzależnienia, jak chociażby od Internetu, czy hazardu. "W leczeniu uzależnień szpital w Branicach ma doświadczenie i dobre warunki, więc jest to dla niego szansa na przyszłość." W trakcie tego blisko dwugodzinnego spotkania mówiono wielu sprawach dając Gościowi poglądowy obraz tego czym Region Branicki żyje. Na zakończenie spotkania Biskup Ordynariusz przez kilkanaście minut oglądał pamiątki po Biskupie Józefie Nathanie zgromadzone w Sali konferencyjnej, która jednocześnie pełni rolę Izby Pamięci tego wielkiego człowieka. Opuszczając salę Gość obdarował wójta J. Małka, dyrektora K. Nazimka i inne osoby pamiątkowymi albumami.

Otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Izby Pamięci Biskupa Nathana

Uroczyste otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej - wstęgę przecinają:
marszałek Teresa Karol, bp Paweł Stobrawa, prałat Wolfgang Grocholl
ze Stuttgartu i Kazimierz Łukawiecki dyrektor NFZ w Opolu

Uroczyste otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Izby Pamięci Biskupa Józefa Marcina Nathana odbyło się 19 października br. i było jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w branickim szpitalu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W uroczystości wzięli udział znakomici Goście: wicemarszałek Teresa Karol, ks. bp Piotr Stobrawa, ks. prałat Wolfgang Grocholl ze Stuttgartu, ks. Jan Larisz z Opawy, Józef Małek wójt gm. Branice, kustosz głubczyckiego muzeum dr Barbara Piechaczek i dr Katarzyna Maler, Franciszek Łukawiecki dyrektor Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, SM Aleksandra siostra prowincjalna ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Branic, dr SM Elżbieta Cincio, SM Joachima przewodnicząca Stowarzyszenia CARITAS CHRISTI - Szpital Branice, Zofia Humeniuk sekretarz Stowarzyszenia, Benedykt Pospiszyl radny powiatu głubczyckiego i dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Branicach, Jan Krówka burmistrz Głubczyc, Anna Fischerova z Czech, doktor Maria Waloszek-Brzozoń z-ca dyrektora WSZN w Opolu, ks. Alojzy Nowak proboszcz Parafii Św. Rodziny oraz wielu innych gości, jak również personel szpitala.

Oddział już funkcjonuje i leczy się w nim w bardzo dobrych warunkach kilkudziesięciu pacjentów

Oddział już funkcjonuje i leczy się w nim w bardzo dobrych warunkach
kilkudziesięciu pacjentów

Inaugurując uroczystość otwarcia oddziału dyrektor szpitala Krzysztof Nazimek opowiedział o przemianach, jakie nastąpiły w branickim szpitalu w ciągu ostatnich dwóch lat, w trakcie których udało się wyremontować 2/3 oddziałów szpitalnych, jak również zadbać o rozwój zaplecza socjalnego dla pracowników. Oddziały Terapii Uzależnień, Psychiatrii Sądowej, Psychiatrii Ogólnej C i B, a obecnie Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, to zdaniem dyrektora efekt konsekwentnej realizacji planu, jaki powstał 2 lata temu. Planu, który nie zostałby zrealizowany bez sprzyjającej atmosfery wokół szpitala i sił drzemiących w nim samym, czyli pracownikach, którzy uwierzyli, że można coś zmienić, coś dobrego zrobić. To nie koniec prac, bo na remont czekają oddziały Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziały Psychiatrii Sądowej w pawilonie D. Wiele ciepłych słów padło również pod adresem naszego Stowarzyszenia. Zdaniem dyrektora Nazimka rozwój rehabilitacji ma duże znaczenie dla szpitala, bo ma on po temu wyjątkowe warunki. Z najlepszymi życzeniami dalszych sukcesów dyrektor Nazimek został obdarowany bukietem kwiatów przez marszałek Teresę Karol.

Ordynator Celestyn Kalisz odpowiada o funkcjonowaniu oddziału

Ordynator Celestyn Kalisz odpowiada o funkcjonowaniu oddziału

Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: marszałek T. Karol, biskupa P. Stobrawa, prałat W. Grocholl, SM Joachima oraz wójt J. Małek. Ordynator oddziału doktor Celestyn Kalisz mówiąc o otwieranym oddziale stwierdził, że jest on jakby lustrem, w którym widać to co się w szpitalu w ciągu ostatnich lat dobrego dzieje. Jest wizja, jest człowiek i gospodarz w osobie dyrektora Nazimka i są ludzie, którym zależy i którzy potrafią te wizje wprowadzać w czyn, bo są świadomi ich sensu. Poświęcenia oddziału dokonał ks. bp P. Stobrawa. Ksiądz A. Nowak jak to już miało miejsce przy otwieraniu kolejnych odnawianych oddziałów, przekazał na ręce ordynatora C. Kalisza krzyż dla chorych. W trakcie zwiedzania oddziału widać było duże zainteresowanie gości i nic dziwnego, bo oddział prezentował się dobrze, a rozmowy z chorymi tylko potwierdzały, że panuje tam dobra atmosfera i przyjazne chorym warunki.

W sali konferencyjnej zebrała się Rodzina Nathanowska, jak określił zgromadzonych ks. prałat Wolfgang Grocholl

W sali konferencyjnej zebrała się "Rodzina Nathanowska",
jak określił zgromadzonych ks. prałat Wolfgang Grocholl

Druga część uroczystości odbyła się w budynku administracji, gdzie w sali konferencyjnej zorganizowano Izbę Pamięci bp Józefa Nathana - założyciela branickiego szpitala. Pamiątki po tym wybitnym człowieku były poprzednio przez miesiąc eksponowane w pomieszczeniach Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Do uroczystego przecięcia wstęgi dyrektor Nazimek zaprosił te same osoby, które dokonywały tego aktu na Oddziale Rehabilitacji. To co najbardziej rzucało się w oczy po wejściu na salę konferencyjną, to pięknie i profesjonalnie skomponowana ekspozycja pamiątek, w czym główny udział miały kustosz dr Barbara Piechaczek i dr Katarzyna Maler. Dyrektor Nazimek w kilku zdaniach podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Izby: Zarządowi Stowarzyszenia CARITAS CHRISTI, a szczególnie jego przewodniczącej SM Joachimie i Zofii Humeniuk, Dyrekcji Muzeum Powiatowemu z Głubczyc, prałatowi Wolfgangowi Grochollowi, wójtowi Józefowi Małkowi i Benedyktowi Pospiszyl członkowi Zarządu Powiatu Głubczyce. "Cieszę się, że ta Izba Pamięci powstała, bo myśląc o rozwoju szpitala nie można zapominać o jego twórcy, bez którego wielkiej pracy, to dzieło by nie powstało". I w dalszej części; "Pomysły Biskupa Nathana do dziś nie tracą na aktualności, szczególnie jeśli chodzi o wpływ terapii zajęciowej i terapii pracą na rehabilitację chorych. Planujemy w niedalekiej przyszłości uruchomić w szpitalu terapię pracą dla niektórych grup pacjentów." Później kolejno głos zabierali: dr SM Elżbieta Cincio, która przybliżyła zgromadzonym drogę życiową bp J. Nathana i jego wielkie dokonania na polu niesienia pomocy ludziom chorym, ale również budowy świątyń i rozwoju opieki duchowej w całym regionie. Ks. Jan Larisz z Opavy w Czechach prosił o pomoc w przybliżeniu Czechom postaci Biskupa Nathana i jego idei niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie choroba i bieda gnębią ludzi. "To postać niezwykła i ważna dla historii i współczesności pogranicza polsko-czeskiego, która nie dzieli, ale łączy Czechów i Polaków".

Z zainteresowaniem oglądano pięknie wyeksponowane pamiątki po Biskupie Nathanie

Z zainteresowaniem oglądano pięknie wyeksponowane pamiątki
po Biskupie Nathanie

Ks. prałat W. Grocholl nazwał zgromadzonych pięknym mianem "Rodzna Nathanowska", co było wyrazem szacunku dla tych wszystkich, którzy nie pozwalają, by postać, dokonania i idee Biskupa Nathana zostały zapomniane. Wystąpienie prałata Grocholla tłumaczyła doktor Maria Waloszek-Brzozoń. Kustosz dr Barbara Piechaczek opisała historię powstania; najpierw wystawy pamiątek po bp Nathanie w Głubczycach, a następnie Izby Pamięci. (.)"Pamiątki po Biskupie napływały przez cały czas tworzenia Izby i jeszcze mamy kilka przedmiotów obiecanych. Większość eksponatów pochodzi z prywatnych zbiorów i zostały powierzone nam na zasadzie depozytu". (.)"To dobra wola stworzyła tę wystawę, a my pracownicy Muzeum w Głubczycach obiecujemy dbać o jej rozwój". Radny Benedykt Pospiszyl obiecał przekazać całość swoich prywatnych zbiorów pamiątek po Biskupie Nathanie do Izby. Tu trzeba nadmienić, że ponad 40% wszystkich eksponatów zebranych w Izbie pochodzi właśnie ze zbiorów p. Pospiszyla. Franciszek Łukawiecki dyrektor Opolskiego NFZ użył w stosunku do szpitala w Branicach i swoich z nim kontaktów określenia; "To miejsce ma dobrą energię i wiele mnie nauczyło". Z jego ust zebrani mogli usłyszeć słowa uznania dla dokonań szpitala, jego personelu i osobiście dyrektora Krzysztofa Nazimka. Nie była to opinia odosobniona gdyż podobne słowa uznania dla dyrektora branickiego szpitala i jego współpracowników za dokonania w okresie minionych dwóch lat pojawiały się w wypowiedzi większości mówców i jak stwierdził dyrektor F. Łukawiecki nie ma w tym kszty przesady. W kolejnych wystąpieniach bp Paweł Stobrawa i ks. Alojzy Nowak mowa była o zasługach biskupa Nathana; "Tak jak człowieka nie zrozumie się bez Chrystusa, tak szpitala w Branicach nie zrozumie się bez poznania postaci Jego Twórcy."

Kwiaty marszałek Teresie Karol wręcza w imieniu Stowarzyszenia Caritas Chrysti Zofia Humeniuk

Kwiaty marszałek Teresie Karol wręcza w imieniu Stowarzyszenia
Caritas Chrysti Zofia Humeniuk

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Zofia Humeniuk wręczyła kwiaty marszałek Teresie Karol z wyrazami podziękowania za życzliwość dla branickiego szpitala. Później z zainteresowaniem oglądano wyeksponowane pamiątki dzieląc się uwagami, wspomnieniami i wiedzą historyczną. W jednym dniu branicki szpital wzbogacił się o nowoczesny oddział, który zapewnia chorym dobre warunki terapii i izbę pamięci, której utworzeniem oddano hołd jego twórcy i patronowi. "Caritas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas" - to zawołanie Biskupa Nathana było obecne przy tych wydarzeniach i jest obecne w każdym działaniu, które służy ludziom chorym, a takich w ostatnich czasach w tym szpitalu nie brakuje.

Wystawa o bp Józefie Nathanie w Głubczycach Wystawa o bp Józefie Nathanie w Głubczycach

Wystawa o bp Józefie Nathanie w Głubczycach

Spotkały się osoby, którym bliska jest postać Biskupa Nathana
- na zdjęciu witają się Krzysztof Nazimek dyrektor branickiego szpitala i ks. prałat Wolfgang Grocholl ze Stutgartu

W dniu 8 września br. o godz. 13.00 w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej uroczyście otwarto wystawę zatytułowaną "Miasteczko Miłosierdzia biskupa Nathana". Na uroczystość przybyło liczne grono zaproszonych gości; osoby duchowne, władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, dyrektorzy szkół, dyrektorzy szpitala, kierownicy oddziałów, prezesi Stowarzyszeń oraz sympatycy krzewienia kultury historycznej, a szczególnie pasjonaci wiedzy o osobie biskupa Józefa Marcina Nathana. Gości przywitała dr Barbara Piechaczek dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, przedstawiając, krótki rys i charakter wystawy. Następnie głos zabrały osobistości: Teresa Karol wicemarszałek Województwa Opolskiego, prałat Wolfgang Grocholl, radny Benedykt Pospiszyl w imieniu starosty powiatu, wójt gminy Branice Józef Małek, Krzysztof Nazimek dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, wiceprezes Stowarzyszenia "Caritas Christi" w Branicach Janusz Gawlik, proboszcz Parafii PW Św. Rodziny ks. Alojzy Nowak oraz siostra prowincjalna SM Aleksandra ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach.

Wystawa o bp Józefie Nathanie w Głubczycach

Szanowni goście (od lewej): ks. prałat Wolfgang Grocholl, marszałek Teresa Karol i wójt gm. Branice Józef Małek

Odczytano nadesłane listy marszałka Józefa Sebesty i Ryszarda Wilczyńskiego wojewody opolskiego przekazujące wyrazy uznania dla organizatorów wystawy upamiętniającej społeczną działalność bpa J. Nathana na Ziemi Głubczyckiej, działalność ukierunkowaną na pomoc ludziom chorym i najbardziej potrzebującym. Powiedziano wiele szlachetnych słów na temat osoby Biskupa, jak i na temat małej i kruchej pomysłodawczyni powstania tej wystawy SM Joachimy ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, która jest motorem inicjującym wiele działań w myśl motta Biskupa "Caritas Christi urget nos" - Miłość Chrystusowa przynagla nas. To Ona przynaglała nas wszystkich i inspirowała, a w ostatnich dniach, pomimo choroby, modlitwą wspierała całe przedsięwzięcie. To jej na ręce siostry Przełożonej wielokrotnie składano podziękowania i o niej padło wiele ciepłych słów pełnych uznania. Siostra dr Elżbieta Cińcio, krótkim wykładem przybliżyła postać biskupa J. M. Nathana, który był twórcą Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - jednego z największych tego typu szpitali przed 1945 rokiem w Europie. Przedstawiła jego postać jako wielkiego budowniczego, humanistę, kapłana dla wszystkich, bo do jego "Miasteczka Miłosierdzia" przyjmowano wszystkich, bez względu na wyznawaną religię. Mówiła o Jego charyzmie i pracy, o wygnaniu i śmierć z dala od swojego dzieła i ludzi, których ukochał, oraz o pochówku w obcym grobie. Po wykładzie nadeszła chwila uroczystego przecięcia wstęgi otwierającej wystawę.

Wystawa o bp Józefie Nathanie w Głubczycach

Z uwagą słuchano ciekawych referatów

Pani dyrektor Muzeum dr Barbara Piechaczek oprowadziła gości przedstawiając kolejne sceny z życia i działalności biskupa J. M. Nathana, które sugerowały zebrane materiały, zdjęcia i inne osobiste przedmioty zebrane i posegregowane tak, że zwiedzający miał pełny obraz z życia rodzinnego, działalności oraz kolejnych etapów życia biskupa Nathana. Wystawa szczególnie eksponowała jego wielkie życiowe dzieło. Z portretów wiszących na ścianach emanowała wielka osobowość, autorytet dla tych, którzy służą i sprawują funkcje potrzebne dla społeczności. Po wielkich emocjach jakie dostarczyła wystawa zebranym, nastąpiła chwila na podziękowanie dla Pani Dyrektor dr Barbary Piechaczek i Pani dr Katarzyny Maler za zorganizowanie tej profesjonalnej wystawy. W imieniu Stowarzyszenia "Caritas Christi" i SM Joachimy słowa wdzięczności i uznania wyraziła Zofia Humeniuk.

Wystawa o bp Józefie Nathanie w Głubczycach

Profesjonalnie zorganizowana wystawa prezentująca życie i dzieło Biskupa Nathana budziła zainteresowanie

Wystawa ta przez cały wrzesień była udostępniona zwiedzającym w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej, a w przyszłości z zebranych materiałów zostanie zorganizowana Izba Pamięci biskupa J. M. Nathana, która znajdzie miejsce w pomieszczeniach administracyjnych Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. W ten sposób pamiątki po Biskupie mogłyby być udostępnione odwiedzającym Szpital w Branicach.

Zofia Humeniuk

Ukończono remont kolejnego oddziału

W dniu 7 kwietnia br. kolejny oddział Szpitala w Branicach został oddany do użytku po trwającym kilka miesięcy remoncie. Po odnowieniu i modernizacji oddziału B4 i parteru pawilonu C, został zakończony remont oddziału B5.
W pomieszczeniach odremontowanego oddziału w godzinach popołudniowych dyrekcja szpitala i pracownicy spotkali się z zaproszonymi gośćmi, by dokonać oficjalnego otwarcia oddziału. W uroczystości uczestniczyli: Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego, Ryszard Galla poseł na Sejm RP, Józef Małek wójt gm. Branice i jego z-ca Piotr Kukuczka, Zbigniew Stuka prezes firmy DORBUD S.p., która prowadziła prace remontowe, przedstawiciele Rady Społecznej i Rady Powiatu, Anna Fischerova z Czech, przedstawiciele Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI oraz przedstawiciele dyrekcji, lekarze, pielęgniarki, terapeucie.

Ukończono remont kolejnego oddziału

Uroczystość otwarcia oddziału

Witając gości zgromadzonych w świetlicy oddziału dyrektor szpitala Krzysztof Nazimek mówił o efektach prac remontowych prowadzonych w szpitalu i stwierdził, że już ponad połowa pacjentów leczy się w warunkach, które spełniają wszystkie standardy. Oddział B5 jest kolejnym, który udało się wyremontować we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Chorzy detencyjni, którzy będą się w nim leczyć mają doskonałe warunki. Dyrektor Nazimek w serdecznych słowach podziękował prezesowi firmy DORBUD za fachowość i sprawność z jaką remont został przeprowadzony. Kilka ciepłych słów padło również pod adresem Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI za zabiegi na rzecz szpitala.

Dyrektor Krzysztof Nazimek, marszałek Józef Sebesta i  i wójt Józef Małek

Dyrektor Krzysztof Nazimek oprowadza gości

Marszałek J. Sebesta podkreślił w kilku zdaniach, że otwierany oddział to widomy znak dobrej współpracy na linii Urząd Marszałkowski – Szpital w pozyskiwaniu środków finansowych na remonty, tak by ludzie chorzy leczyli się w dobrych warunkach. Poproszona o zabranie głosu A. Fischerova przypomniała w kilku słowach o swojej pracy w szpitalu w okresie II wojny światowej. Z nieukrywanym wzruszeniem dziękowała za odnawianie branickiego szpitala i przywracanie mu dawnego blasku. Na prośbę dyrektora Nazimka głos zabrał również ordynator oddziału doktor Kazimierz Mielczarek mówiąc o specyfice oddziału dla chorych detencyjnych i chwaląc walory oddawanego po remoncie oddziału.

Marszałek Józef Sebesta sprawdza czy łóżka chorych są wygodne

Marszałek Józef Sebesta sprawdza czy łóżka chorych są wygodne

Po zakończeniu wszystkich wystąpień dyrektor K. Nazimek oprowadził gości po pomieszczeniach oddziału. Szczególnie interesowano się wyposażeniem oddział, jego estetyką, nowoczesnym monitoringiem, oraz funkcjonalnością. Gościom w tej wycieczce towarzyszyła ekipa telewizyjna.