Podwójne święto

W dniu 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości – 93 rocznicę odzyskania niepodległości po 126 latach zniewolenia. To jedno z najważniejszych świąt państwowych, ale również święto każdego, komu słowo OJCZYZNA budzi ciepło w sercu.

Rocznica urodzin bpa Nathana

W to wielkie święto, które tego roku zostało niestety zakłócone pamiętnymi burdami w Warszawie, wpisują się również rocznice pamiętne dla Branickiego szpitala, gdyż tego dnia przypadały imieniny i 144 rocznica urodzin jego twórcy ks. Bpa Józefa Marcina Nathana.
Tego dnia w bazylice Św. Rodziny w Branicach w godzinach porannych zostało odprawione nabożeństwo w intencji Ojczyzny oraz założyciela i patrona Branickiego szpitala. Gorąco modlono się za pomyślność naszego kraju i całego narodu, o mądre rządy i pokój, o spokój duszy ks. Bpa Józefa M. Nathana. Ojczyzna, ta wielka i te nasze małe ojczyzny, to zbiorowy obowiązek, to nasz Dom, o który należy dbać, bo tu żyjemy i jesteśmy tak bogaci i bezpieczni, jak nasz kraj jest zamożny i bezpieczny. To my sami stwarzamy i określamy miejsce i rangę naszego kraju pośród innych państwa świata, i jesteśmy tak szanowani, jak on jest szanowany. Po nabożeństwie delegacja Braniczan udała się do Opavy (Czechy), by tam złożyć kwiaty na grobie Śp. Ks. Bpa Józefa M. Nathana.W tej grupie byli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia

Otwarcie Oddziału Terapii Uzależnień

W dniu 3 października br. w obecności wielu znamienitych gości m.in.: Adama Krupy posła na Sejm RP, Ryszarda Galli posła na Sejm RP, wicemarszałka Romana Kolek, Filipa Nowaka dyrektora NFZ, Józefa Koziny starosty powiatu głubczyckiego, Jana Krówki burmistrza Głubczyc, Jacka Karpiny wiceburmistrza m. Kietrz, Marii Krompiec wójta gm. Branice, Józefa Małka b. wójta, Adama Jakubowskiego dyrektor SP ZOZ Głubczyce, członków Rady Społecznej na czele z przewodniczącym Zbigniewem Ziółko, ks. Alojzego Nowaka kapelana, Benedykta Pospiszyla dyrektora Zespołu Szkół w Branicach i członka Rady Powiatu, przedstawicieli Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI s. Anny Marzec i Zofii Humeniuk, dra Libora Chvila ordynatora oddziału odwykowego Szpitala Psychiatrycznego w Opavie(Czechy), członków Zarządu Stowarzyszenia Klub AMICUS, przedstawicieli personel medycznego szpitala i pacjentów odbyło się uroczyste otwarcie części terapeutycznej Oddziału Terapii Uzależnień B IV. Część hotelowa tego oddziału była pierwszym wyremontowanym oddziałem po objęciu funkcji dyrektora szpitala przez Krzysztofa Nazimka i został oddany do użytku w roku 2008.

Otwarcie oddziału B-IV

W trakcie otwarcia dyrektor K. Nazimek powitał gości i przypomniał właśnie ten moment i jego wagę w całym procesie odnawiania infrastruktury szpitala. Otwarta części terapeutycznej Oddziału Terapii Uzależnień wraz z Oddziałem Leczenia Stanów Abstynenckich jest ostatnim etapem budowy zintegrowanego Ośrodka Terapii Uzależnień w branickim szpitalu. Remont finansowany był ze środków własnych szpitala.
Z kolei głos zabrał Janusz Gawlik kierownik OTU, który w swojej wypowiedzi zapoznał zgromadzonych z sytuacją kierowanego przez siebie ośrodka i roli jaką pełni w regionie w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków. Przypomniał również swoje pierwsze kontakty z Krzysztofem Nazimkiem po objęciu przez niego stanowiska dyrektora i o jego pozytywnym nastawieniu do idei rozwoju i unowocześnienia bazy ośrodka. Nie zabrakło w tym przemówieniu słów podziękowania i uznania dla dyrektora K. Nazimka.
Tych dobrych słów padło więcej. Ksiądz Alojzy Nowak po poświęceniu oddziału i odmówieniu stosownej modlitwy stwierdził, że jak w takim tempie nadal będą następowały otwarcia kolejnych wyremontowanych obiektów, to modlitwy na poświęcenie nauczy się na pamięć, bo tak często ją powtarza.
Po przecięciu wstęgi z ciekawością oglądano oddział, poszczególne gabinety i pracownie. Wielu ze zwiedzających wyrażało się bardzo pozytywnie o wysokim standardzie tych pomieszczeń. Z zainteresowaniem oglądano również część hotelową: pokoje chorych, toalety, stołówkę. Całość sprawiała bardzo pozytywne wrażenie. Na zakończenie uroczystości dyrekcja szpitala zaprosiła wszystkich obecnych na poczęstunek do świetlicy oddziału, gdzie atmosfera była już mniej oficjalna.
Kolejny oddział odnowiony, kolejny etap zakończony, ale w szpitalu nie ustają ani na chwilę prace remontowe.

Hieronim Śliwiński